Laatste nummer

Open VLD kampt met een ware ‘extra netto’ idee-fixe en dat is toch wel erg populistisch, stelt Sampol-hoofdredacteur Wim Vermeersch. De vele ‘extra netto’-voorstellen die worden gelanceerd, verleiden namelijk ook diegenen die het hardst getroffen worden door een ondergefinancierde welvaartsstaat. Op korte termijn krijgen die mensen wel wat ‘extra netto’, op lange termijn zijn ze minder goed verzekerd.

Van de Vlaamse publieke opinie wordt vaak gezegd dat ze een rechtse onderstroom heeft; deze onderstroom wordt vaak gezien als één van de oorzaken van de malaise van linkse partijen. Deze verklaring mist echter empirische bevestiging. Onderzoeker Christophe Lesschaeve (UA) vergelijkt de beleidsstandpunten van de Vlaamse publieke met die van sp.a. Is er een mismatch tussen de Vlaamse onderstroom en het programma van sp.a?

Na de verkiezingsuitslagen in Nederland en Frankrijk lazen we in veel analyses over de verschrompeling van de sociaaldemocratie. Staat sp.a in 2018 en 2019 hetzelfde lot te wachten? Hannes De Reu (Directeur Beweging & Netwerk sp.a) is ervan overtuigd van niet. In zijn bijdrage toont hij aan op welke manier sp.a verschilt van de Nederlandse PvdA en de Franse PS, twee partijen die zich niet hebben aangepast aan de nieuwe tijden.

Staan we voor een revolutie op links in Franstalig België? Het lijkt erop. Politicoloog Pascal Delwit (ULB) bekijkt hoe het zover is kunnen komen dat PS in een existentiële crisis is beland die zelfs het voortbestaan van de partij bedreigt, onderzoekt vanwaar de dynamiek komt die rond PTB hangt en merkt op dat zelfs Ecolo, dat tot voor kort onhoorbaar was, zich begint te roeren.

Vorig jaar was ze nog politica, vandaag is ze stadsmaker. Maar au fond doet ze nog hetzelfde, aldus Joke Quintens in het Sampol-interview, die in Marseille een Living Lab en meteen ook een nieuw leven is gestart. “Het nieuwe activisme is cocreatie. Politici en stadsmakers bouwen samen aan het WeTopia van morgen.” Quintens heeft een duidelijke boodschap voor lokale politici: “Soms moeten overheden geëngageerde burgers gewoon hun ding laten doen in het maken van hun stad.”


Emmanuel Macron heeft zowel in Frankrijk als in Europa grote verwachtingen gewekt. Amandine Crespy (ULB) stelt echter vragen bij Macron als iemand van de linkerzijde: zijn hervormingen op de arbeidsmarkt en de publieke sector zijn op erg liberale leest geschoeid, zijn democratische vernieuwing lijkt uiteindelijk nogal beperkt en ook op een ‘ander Europa’ met meer sociale regulering en ecologische duurzaamheid hoeven we niet meteen te rekenen.

Het leek een meesterzet van SPD-voorzitter Sigmar Gabriel om Martin Schulz te kiezen als kandidaat om het in september tegen bondskanselier Angela Merkel op te nemen. In de maanden daarop piekten de Duitse sociaaldemocraten in de peilingen. Na drie recente nederlagen in de deelstaten, is de euforie rond Martin Schulz echter gaan liggen. Rik Tyrions (ex-vrt) gaat op zoek naar de redenen waarom het vuurwerk van Schulz te snel is afgegaan.

In Italië heeft de regerende centrumlinkse Partito Democratico een paar tumultueuze maanden achter de rug. Na het referendum in december 2016 trad ‘sloper’ Matteo Renzi af als premier en partijleider en stapte een groep dissidenten op. Maar nu maakt Renzi zich op voor een nieuwe sprong naar de macht, met een meer gestroomlijnde partij als vehikel. Het succes van Emmanuel Macron geeft nieuwe energie, zo merkt Marc Leijendekker (NRC) op.

In de Spaanse PSOE veroverde de gedefenestreerde secretaris-generaal Pedro Sánchez vorige maand opnieuw de leiding maar rijzen er grote vragen over wie zijn bondgenoten binnen de partij zullen zijn, en hoe en met wie hij zijn aangekondigde verlinksing zal willen realiseren. Vincent Scheltiens (UA) legt uit wat precies het dilemma is waarmee Pedro Sánchez worstelt.

 

Wim VermeerschMet de groeten van Open VLD (edito)

Christophe Lesschaeve - De blinde hoek van sp.a

Hannes De ReuWaarin sp.a verschilt van PS en PvdA

Pascal DelwitStaan we voor een revolutie op links in Franstalig België?

PORTFOLIO Frederik Buyckx - Syrische vluchtelingen

FIGUUR IN DE KIJKER Luc Huyse, de kanarie in de koolmijn

INTERVIEW - Joke Quintens: ‘Cocreatie is het nieuwe activisme’

LINKS IN EUROPA
- Amandine CrespyHoe links is Emmanuel Macron?
- Rik Tyrions - Martin Schulz, het vuurwerk dat te snel afging
- Marc Leijendekker Na de oorveeg, de comeback van Matteo Renzi
- Vincent ScheltiensBezorgt Pedro Sánchez PSOE een nieuw elan?

BOEKESSAY Tine Hens -  Richtingaanwijzers voor woelige tijden

UITGELEZEN
- Mark Elchardus -  Samenleven met gezond verstand (Patrick Loobuyck)
- Matthias Somers - Nieuwe vrijheid (Gwendolyn Rutten)
- Toon Colpaert - Win for life (Nele Lijnen)
- Wim Van LanckerBasic Income (Philippe Van Parijs en Yannick Vanderborght)

 

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk