Laatste nummer

Met het Zomerakkoord probeert de regering-Michel een aantal systeemhervormingen uit te rollen. Maar wie denkt dat de bevolking niet merkt dat dit beleid verre van evenwichtig en niet rechtvaardig is, is naïef. Volgens Jean-Marie De Baene (Sampol) kan de slinger terug in de andere richting gaan als de tegenbeweging ook de bevolking kan overtuigen dat er alternatieven zijn.

Sinds het zomerakkoord kan CD&V niet langer pretenderen voorstander - laat staan verdediger - te zijn van sterke openbare diensten. Ook de intentie van Kris Peeters om dit najaar de privatisering van overheidsbedrijven voor te bereiden in een ‘discrete werkgroep’ voorspelt weinig goeds. In haar bijdrage toont Chris Reniers (ACOD) aan waarom inzetten op overheidsbedrijven wel degelijk loont en op welke manier vermarkten tot verliezen leidt.

De iconische strijd om de vermarkting van de Antwerpse dak- en thuislozenopvang zou kunnen doen vermoeden dat vooral daar een vruchtbare voedingsbodem zou liggen voor marktwerking en het verzet ertegen. Niets is minder waar. Ook in het ‘progressieve bastion’ Gent krijgt vermarkting van sociaal werk en het maatschappelijk debat daarover vorm, zij het op een geheel andere manier, zo stellen doctoraal onderzoekers Hans Grymonprez en Pascal Debruyne (UG).

Uber, Deliveroo, Airbnb, ... Wie gebruikt ze niet? Maar weten we ook dat de platformeconomie waarin deze apps zijn ingebed heel wat verworven werknemersrechten op de helling zet? Voor Miranda Ulens (ABVV) moeten werknemers ook in dit nieuwe digitale landschap, waar de markt meer dan ooit vrij spel heeft, zo goed mogelijk beschermd blijven. Hoe? Door eerlijke statuten, een kortere werkweek en een nieuw digitaal syndicalisme.

Voor coördinator van het Steunpunt Werk, Sarah Vansteenkiste (KUL), zijn beleidsmaatregelen soms te weinig gestoeld op wetenschappelijk onderzoek. Zo is er iets grondig mis met hoe werklozen verplicht worden te zoeken naar werk, zoals vervat in de Wet Passende Dienstbetrekking. Zo’n strenge activering klinkt goed, maar blijkt nefast. “Werklozen zoeken daardoor wel harder naar een job, maar finaal zijn hun jobkansen lager en komen ze in minder kwaliteitsvolle loopbanen terecht.”

Op het eerste zicht lijkt Blockchain niet meer dan een nieuwe manier om gegevens digitaal op te slaan en te verwerken, zonder dat daarbij tussenpersonen aan te pas komen. Maar nieuwe ontwikkelingen in ICT zijn vaak het embryo van wat vrij snel een echte omwenteling wordt op sociaal, economisch en politiek vlak. Blockchain zal uw leven meer veranderen dan een volgende staatshervorming, zo waarschuwt Geert Mareels (Sampol).

In 2019 stapt N-VA zonder communautair eisenpakket naar de kiezer. Toch bestaat de kans dat er binnen niet afzienbare tijd nog een 7de staatshervorming komt.Laat dat de gelegenheid zijn om echte principes te hanteren bij de indeling van onze staat in plaats van nog koterijen bij te bouwen. Bart Caron (Groen) ontwikkelt drie principes die toekomstige onderhandelaars kunnen gebruiken om te komen tot een duurzaam en aantrekkelijk bestel. Als ze tenminste van hun taboes durven afstappen.

Ilse Ruyssen (UG) denkt na over hoe we toekomstige migratiestromen beter kunnen beheren. Ze is streng voor de Europese leiders. Die zetten sterk in op het stoppen van mensensmokkel als de magische oplossing voor de vluchtelingencrisis maar het idee dat mensensmokkel volledig kan worden uitgeroeid, is een utopie. Daarnaast is het een illusie te denken dat het stopzetten van reddingsacties mensen zou afschrikken om de overtocht te maken.

De verkiezingscampagnes van Sanders en Corbyn, maar ook de onverwachte massale aanhang van nieuwe bewegingen zoals les Insoumis in Frankrijk of Podemos in Spanje, zijn tekenen dat links opnieuw aan zet is. Wat elders kan is ook in Vlaanderen en België mogelijk, zo stelt Marc Le Bruyn (sp.a Ranst). Hij wil met zijn oproep ‘Wij zijn socialisten’ ook hier een basis leggen voor een vernieuwing en revival van de socialistische beweging.

Jeremy Corbyn zette bij de Britse parlementsverkiezingen van 8 juni Labour opnieuw op de politieke kaart. Een bijzondere prestatie voor iemand die af te rekenen had met interne rebellieën en een vijandige pers. Het is ongezien, een marxist aan het hoofd van een sociaaldemocratische partij, maar dit komt niet uit de lucht vallen. Mohamed El Khalfioui (Kif Kif) reconstrueert hoe Labour radicaliseerde en hoe deze vernieuwde vorm van sociaaldemocratie ontstond.

In de Uitgelezen-rubriek bespreekt Frank Vandenbroucke (UvA) het pas verschenen boek The Age of Responsibility. Luck, Choice and the Welfare State van Harvard-politicoloog Yascha Mounk. Het boek beukt namelijk frontaal in op een thema dat de Amsterdamse professor de voorbije 30 jaar sterk heeft bezig gehouden.

 

Jean-Marie De Baene - Ons land kleurt diepblauw (edito)

DE MARKT VERSUS DE SAMENLEVING
- Chris Reniers - Pleidooi voor overheidsbedrijven
- Hans Grymonprez en Pascal Debruyne - Sociaal werk in een politiek van vermarkting
- Miranda Ulens - De Uber-uitdaging: werk in de platformeconomie

INTERVIEW Sarah Vansteenkiste: ‘Strenge activering kan leiden tot lagere jobkansen’

Geert Mareels - Blockchain zal uw leven meer veranderen dan een volgende staatshervorming

Bart Caron - Leve het verschil, leve de subsidiariteit

Ilse Ruyssen - Hoe greep te krijgen op toekomstige migratiestromen

PROJECT IN DE KIJKER - Vluchtelingen in vrijwilligerswerk

PORTFOLIO - Migratie door het oog van Keoma Zec

EEN NIEUWE SOCIAALDEMOCRATIE
- Marc Le Bruyn - Wat Sanders en Corbyn konden, kan in Vlaanderen ook
- Mohamed El Khalfioui - Reconstructie: de radicalisering van Labour

BOEKESSAY - Frank Vandenbroucke - Verantwoordelijkheid: niet alleen voor wie zwak staat

UITGELEZEN
- Niels Morsink - De vuist van de vakbond (Menno Tamminga)
- Luc Vanneste - De winnaarseconomie (Koen De Leus)

 

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk