Laatste nummer

Deze maand ziet ‘Antwerpen 18’ het licht, een platform dat mee de progressieve agenda in de stad wil vormgeven in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De tijdschriften Sampol en Oikos zetten hun schouders onder dit initiatief. Hoofdredacteurs Wim Vermeersch en Dirk Holemans leggen in een gezamenlijk edito uit waarom.

In dit nummer leest u 3 artikels van ‘Antwerpen 18’: over het Antwerpse onderwijs-, mobiliteits- en werkgelegenheidsbeleid en hoe dat na 2018 onder een progressief stadsbestuur beter kan.

Het Antwerpse onderwijs kent een torenhoge ongekwalificeerde uitstroom.Op 10 jaar tijd verlieten minimaal 14.000 kinderen de middelbare school zonder enige kwalificatie; dat staat gelijk aan de bevolking van Hoboken-centrum. Anders dan doorgaans wordt aangenomen, is ongekwalificeerd schoolverlaten geen ‘etnische minderheden’ probleem maar een schoolprobleem, beweert Marc Swyngedouw (KUL). Hij formuleert een algemeen stedelijk actieplan als antwoord.

Ook inzake mobiliteit kampt de stad met een gigantisch probleem. De voorbije vier jaar is de filezwaarte op de snelwegen in het Antwerpse met niet minder dan 52% toegenomen. Enkel door een beleid voor een andere, nieuwe mobiliteit kan Antwerpen opnieuw goed bereikbaar en verkeersleefbaar worden. Dirk Lauwers (UG) tekent de krijtlijnen uit van Antwerpen als tramstad, als verbonden stad, als wereldfietsstad en als gedeelde stad.

Antwerpen is ook een havenstad met een gehavende tewerkstelling. De werkloosheid bedraagt er meer dan het dubbele dan die in de rest van Vlaanderen. In tegenstelling tot oude dieselwagens mogen werklozen Antwerpen nog wel binnen, maar hun motor geraakt niet meer opgestart. Hoe kan een stad het lokaal sociaal beleid rond activering en werk in goed vaarwater loodsen? Op die vraag antwoorden Chris Bryssinckx (De Werkplekarchitecten), Ilse Dielen (ACV) en Dirk Schoeters (ABVV).

‘Sociaal, niet socialistisch’, zo omschrijft N-VA haar beleid. Voor Stijn Oosterlynck (UA) is dat een problematische slogan. “De partij zegt solidair te zijn met de mensen die het écht nodig hebben. Dat klinkt inderdaad sociaal, maar je krijgt de voortdurende vraag wie nu eigenlijk nog onze steun verdient en een constante kritiek op het geld dat in de sociale zekerheid wordt gestoken.” Stijn Oosterlynck legt uit waarom een erg voorwaardelijke welvaartsstaat geen goed idee is.

Doen de cumulards in ons parlement niet meer dan een kaartje leggen tijdens de wekelijkse plenaire zitting? Nicolas Van de Voorde en Nicolas Bouteca (UG) doen de factcheck. Wat blijkt? Ondanks de populaire verwachting dat dubbelmandatarissen minder actief zijn in het halfrond, wijzen de resultaten uit dat het cumuleren weinig effect heeft. De gespendeerde tijd aan bijkomende nevenactiviteiten gaat niet noodzakelijk ten koste van de parlementaire werkzaamheden.

Een kleine 10 jaar geleden schreef Fons Leroy (VDAB) in dit tijdschrift een artikel dat mee aan de basis lag van het voorstel van Elio Di Rupo over de 6de staatshervorming inzake arbeidsmarktbeleid. Vandaag is hij echter kritisch over de uitrol ervan. Het gebrek aan homogene bevoegdheden belemmert regionaal arbeidsmarktbeleid en het gebrek aan gestructureerd interregionaal overleg doet afbreuk aan het nastreven van het algemeen belang. Tijd voor een 7de staatshervorming.

Op 22 maart 2016 bliezen teruggekeerde Syriëgangers zich op in de luchthaven van Zaventem en de metrohalte van Maalbeek. We zijn precies een jaar later. Johan Leman (vzw Foyer in Sint-Jans-Molenbeek) trekt aan de alarmbel: nog steeds radicaliseren jonge moslims. Hij kent de leefwereld goed waarin die jongeren hun dromen proberen waar te maken en schetst de contouren van een mogelijk beleid tegen islamitisch radicalisme voor dit soort gate city-wijken.

Ook Hind Fraihi (schrijfster) kent de situatie in Molenbeek goed. De vrouwelijke dimensie van radicalisering wordt volgens haar onderschat. Ze voorspelt dat moslima’s op Europese bodem almaar meer betrokken zullen worden bij terroristische acties. De IS-ideologie creëert een sterk gefundeerde voedingsbodem voor radicalisering waarin meisjes wordt ‘toegestaan’ om zich af te zetten tegen autoriteit. Een meer genderspecifieke benadering in de preventie van radicalisering dringt zich op.  

Op 25 maart vieren we de 60ste verjaardag van de Verdragen van Rome. Ongeveer tegelijkertijd zal Theresa May ook formeel de Brexit in gang zetten. Ferdi De Ville (Denktank Minerva) argumenteert dat het fout zou zijn ons blind te staren op de Brexit en zo te verzaken aan de noodzakelijke versterking van de Unie. Hij schetst een scenario dat beter zou uitdraaien voor het Verenigd Koninkrijk en - vooral - de EU dan de huidige ramkoers: het Europees Partnerschap naast de EU.

Ook de problematiek van sociale dumping bedreigt het voortbestaan van het project ‘Europese Unie’, beweert Frank Moreels (BTB-ABVV). Het is een sluipend gif dat onze samenleving verziekt. Belgische werknemers verliezen hun werk. Oost-Europese werkkrachten worden op hun beurt schaamteloos uitgebuit. Werkgevers die niet meedoen, worden uit de markt geprijsd. Iedereen lijkt verliezer... en toch gebeurt er veel te weinig. Een getuigenis van een vakbondsman uit de praktijk. 

 

Dirk Holemans en Wim VermeerschAntwerpen 18. Inspiratie voor de stad van morgen (edito)


ANTWERPEN 18
- Marc SwyngedouwDe strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom
- Dirk LauwersNaar een nieuwe mobiliteit
- Chris Bryssinckx, Ilse Dielen en Dirk SchoetersIedereen een job: wat werkt?

PORTFOLIO: Janna BeckAntwerpen

INTERVIEW - Stijn Oosterlynck: ‘De problematische slogan van N-VA’

PROJECT IN DE KIJKER: Trajecten van Hoopverlening

Nicolas Van de Voorde en Nicolas Bouteca - Hoe actief is de cumulard in het parlement?

Fons Leroy -Pleidooi voor een zevende staatshervorming

1 JAAR NA DE AANSLAGEN IN BRUSSEL
- Johan LemanWaarom jonge moslims nog steeds radicaliseren
- Hind Fraihi - Waarom jonge moslima’s steeds meer radicaliseren

EUROPA
- Ferdi De VilleMaak van Brexit een succes voor het VK en de EU
- Frank MoreelsSociale dumping sloopt de EU

UITGELEZEN
- Stan De SpiegelaereGraailand (Peter Mertens)
- Mil KooymanIs dit nu de islam? (Khalid Benhaddou)
- Jurgen MasureIk kom in opstand, dus wij zijn (Eva Rovers)
- Luc VannesteMaterial matters (Thomas Rau en Sabine Oberhuber)

 

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk