Laatste nummer

De linkse oppositie legt best niet al haar eieren in de mand van de fact check, stelt Wim Vermeersch (hoofdredacteur Samenleving en politiek). Er is namelijk een probleem met het bestrijden van leugens met feiten. Wanneer polarisatie en provocatie een middel worden, dan verliest de fact check elk nut.

Vlaanderen, dat is kwaliteit en efficiëntie. Als Vlamingen spannen we ons in om de vereiste standaarden te halen en ervoor te zorgen dat alles zoveel mogelijk rendeert. Dat klinkt gedegen, maar in dat streven ontwaart Bieke Verlinden (schepen in Leuven) ook vaak een verstikkende kijk die nauwelijks perspectief biedt. En dat vertaalt zich steeds nadrukkelijker in de praktijk: hoe meer het nieuwe Vlaanderen vorm krijgt, des te meer doemen heel wat verontrustende tendensen op.

Van het optimisme in 2014 bij de aanstelling van Maggie De Block als minister (‘eindelijk een arts op het departement Sociale Zaken en Volksgezondheid!’) blijft anno 2017 nog weinig over. Haar beloftes aan patiënten en zorgverleners smelten als sneeuw voor de zon. Om haar gezicht nog enigszins te redden zal haar grootste werf, de ziekenhuishervorming, succesvol moeten verlopen. Maar ook daarrond neemt de kritiek toe, zo stelt Mathias Neelen (Socialistische Mutualiteiten) vast.

Hart boven Hard nam een vliegende start en ontpopte zich al snel tot de motor voor een hernieuwde politisering van het middenveld. De beweging bestaat intussen meer dan twee en half jaar. Op 7 mei staat de volgende Grote Parade gepland. Vandaag staat Hart boven Hard echter op een kruispunt, aldus Stijn Oosterlynck en zijn collega’s van het onderzoeksconsortium CSI Flanders. De beweging krijgt met interne spanningsvelden te maken, die het moet overwinnen om een gamechanger te zijn.

Vorige maand besliste het Europees Hof van Justitie dat een werkgever uit de privésector in het arbeidsreglement een hoofddoekverbod mag opnemen. Hoewel er nu meer duidelijkheid is, zijn er ook redenen om dit arrest te betreuren. Het is immers maar zeer de vraag of hiermee een stap richting inclusie en bestrijding van discriminatie wordt gezet. Jasmien Van der Sype, laureaat van de DiverGent-scriptieprijs 2017, pleit ervoor om de bevoegdheden van Unia uit te breiden.

Op 15 maart vreesden velen het begin van een Nexit uit de Europese Unie, maar we kregen bijna een PvdA-exit uit de Tweede Kamer en een nieuwe episode in de verschrompeling van de sociaaldemocratie die ook elders aan de gang is. Wat is er aan de hand met sociaaldemocratische partijen? En hoe moet het nu verder met PvdA? Klara Boonstra, directeur van de Wiardi Beckman Stichting, zoekt naar verklaringen voor wat ze de perfecte storm voor haar partij noemt.

Wim Van Lancker en Bart Bozek, van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, stellen vast dat zowel de hoogste als de laagste inkomens nauwelijks bijdragen aan de sociale zekerheid, en dat de middengroep verder dreigt uit te dunnen als gevolg van de robotisering. Arbeidsinkomen als heffingsgrondslag voor de financiering van de sociale zekerheid wordt in de toekomst een wankele basis. Maar wat zijn dan wel de opties om de kas van de sociale zekerheid te spekken?

Johan Van Overtveldt wordt steeds meer een minister van Opiniemaken, zo stelt Mehdi Koocheki (ABVV). Zijn onvermogen om complexe dossiers door de regering te krijgen, zorgde ervoor dat premier Charles Michel de dossiers vennootschapsbelasting, meerwaardebelasting, activering van het spaargeld en ARCO naar zich toe heeft getrokken. Daardoor zitten we nu reeds enkele maanden met een minister van Financiën die over zijn belangrijkste dossiers niet langer mag meepraten.

De discussies rond een rechtvaardige taxshift en de ‘hete herfst’ van 2014 met haar mobilisatie rond rechtvaardige fiscaliteit zijn grotendeels doodgebloed. Nochtans toont onderzoek aan dat er in België een groot draagvlak bestaat voor (fiscale) maatregelen tegen ongelijkheid. Waarom is inkomensongelijkheid dan geen electoraal thema? Maarten Hermans (Denktank Minerva) zoekt naar antwoorden.

Bijna tien jaar na de financiële crisis wachten we nog steeds op een Europese belasting op financiële transacties, de Tobintaks. Dat uitstel heeft veel te maken met de stugge houding van ons land. Dat onderhandelt met de voet op de rem en de versnellingsbak in achteruit. Tegen mei moet België echter kleur bekennen: meedoen of eruit stappen. Dat laatste zou onvergeeflijk zijn, zo betogen Bogdan Vanden Berghe en Sarah Vandenbroucke van 11.11.11.

Met verkiezingen in Noorwegen voor de boeg breken nieuwe kansen aan voor links in Scandinavië. Overal zitten de peilingen goed. Links lijkt op de terugkeer in het Noorden. We kunnen veel leren van onze gidsen. Zomaar de Scandinavische succesrecepten overnemen, gaat evenwel voorbij aan de verschillende context waarin deze landen zich bevinden. Kasper Vanpoucke (Young European Socialists) duidt deze context en gaat dieper in op de landen waar links opnieuw rechtveert.

In Portugal voltrok zich een bescheiden, ietwat verwarde politieke omwenteling die het land weer ademruimte kan geven. De socialistische regering onder leiding van Antonio Costa is er namelijk in geslaagd de Portugese economie aan te zwengelen door uit het dwangbuis van bezuinigingen te stappen en relatief populair te blijven bij de bevolking. Is het slaperige Portugal een links gidsland voor Europa geworden? Schrijver Sus Van Elzen beschrijft het mirakel van Fatima. 

 

Wim Vermeersch - Het probleem met fact check (edito)

Bieke Verlinden - De prijs voor het nieuwe Vlaanderen

Mathias Neelen - De werf van Maggie

Stijn Oosterlynck e.a. - Hart boven Hard op een kruispunt

Jasmien Van der Sype - Het hoofddoekverbod op de werkplek: een gemiste kans

PROJECT IN DE KIJKER - Belfius is van ons

PORTFOLIO - Fred -Rechtvaardige fiscaliteit

INTERVIEW - Klara Boonstra: ‘De perfecte storm voor PvdA’

RECHTVAARDIGE FISCALITEIT
- Wim Van Lancker en Bart Bozek - Wie spekt de kas van de sociale zekerheid?
- Mehdi Koocheki - Johan Van Overtveldt, minister van Opiniemaken
- Maarten Hermans - Waarom inkomensongelijkheid geen electoraal thema is
- Bogdan Vanden Berghe en Sarah Vandenbroucke - Kleur bekennen over de Tobintaks

LINKSE GIDSEN
- Kasper Vanpoucke - Revival in Scandinavië
- Sus Van Elzen - Het mirakel van Fatima

 

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk