Log in

Abonnement

Samenleving & Politiek

verschijnt 10x per jaar (niet in juli en augustus).

  • Gewoon abonnement: 39 euro
  • Jongeren (–27 jaar), 60-plussers: 25 euro
  • Steunabonnement: 50 euro
  • Los nummer: 6,30 euro
  • Online abonnement: 35 euro
  • Rekeningnummer: BE20 0014 9401 9056.

Een abonnement kan op elk moment starten; bij betaling laat u in de ‘mededeling’ weten vanaf wanneer u wenst dat uw abonnement ingaat.

We kunnen uiteraard ook zorgen voor een factuur.

Samenleving & Politiek
Bagattenstraat 174 – 9000 Gent
telefoon: 09 267 35 31
E-mail: stichting.kreveld@telenet.be