Log in

Ons land kleurt diepblauw

redactioneel

Middenin de zomervakantie bereikte de regering-Michel een akkoord over de begroting 2018 en over een rist structurele hervormingen. Met een ongezien enthousiasme werd het aan de pers voorgesteld. Met recht en reden. De regering heeft immers haar interne cohesie teruggevonden en kon derhalve haar regeerakkoord verder uitvoeren, waarmee ze - en dat wordt vaak over het hoofd gezien - een aantal systeemhervormingen probeert uit te rollen.

Het akkoord is in eerste instantie een akkoord over hervormingen, met de begroting 2018 als flauw aanhangsel. Want het voorgenomen structureel begrotingsevenwicht wordt verder uitgesteld naar de volgende regeerperiode. Schaduwpremier De Wever gaf eind...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 7 (september), pagina 1 tot 3