Log in

Leve het verschil, leve de subsidiariteit

Het valt te vrezen - of te hopen? - dat er een zevende staatshervorming komt. Partijen lopen er zich binnenskamers warm voor. Zou dat dan niet de gelegenheid zijn om grondig orde op zaken te stellen? Om echte principes te hanteren bij de indeling van onze staat in plaats van nog wat koterijen bij te bouwen? En zou Vlaanderen zichzelf dan ook niet grondig hervormen in plaats van zich te gedragen als een betweterige keizer-koster? Dit artikel ontwikkelt drie principes die de onderhandelaars kunnen gebruiken om te komen tot een duurzaam en aantrekkelijk bestel. Als ze tenminste van hun taboes...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 7 (september), pagina 41 tot 47