Log in

Verantwoordelijkheid: niet alleen voor wie zwak staat

boekessay

In zijn pas verschenen boek The Age of Responsibility. Luck, Choice and the Welfare State (2017) stelt Harvard-politicoloog Yascha Mounk de rol die ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’ gekregen heeft in debatten over sociaal beleid en samenleven in vraag. Hij pleit voor een fundamentele koerswijziging. Als we niet wensen dat een simplistische en hardvochtige opvatting over persoonlijke verantwoordelijkheid in toenemende mate veld wint, dan moeten we bij discussies over herverdeling zo weinig mogelijk beroep doen op oordelen over persoonlijke verantwoordelijkheid. Met dit boek beukt hij frontaal in op een thema dat me de voorbije 30 jaar sterk heeft bezig gehouden.

Volgens Mounk maakten...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 7 (september), pagina 83 tot 89