Abonneer Log in

'1994 - Inhoudstafel'

Inhoud 1994 - jaargang 1

De eerste jaargangen van Samenleving en politiek (opvolger van Socialistische Standpunten)_ _ werden uitgegeven door de studiedienst van de Socialistische Partij. Sinds 2000 is Stichting Gerrit Kreveld de uitgever van het tijdschrift.

Januari

Raes Koen - Solidariteit als grondslag (redactioneel), blz.3-5
Deschouwer Kris - Leven om te kiezen, of kiezen om te leven. Een sociaaldemocratische visie op democratie, blz.6-11
Naert Frank - Democratie, politiek en economie, blz.12-16
Van Lancker Anne - Een 'zachte dood' voor het euthanasiedebat, blz.17-19
Elchardus Mark - Gekaapte deugden. Over de nieuwe politieke breuklijn en de zin van limieten, blz.20-27
Van Evercooren Dirk – Gattverdamme, blz.28-30
Leroy Fons - Werkloosheid op de wip, blz.31-36
Spinnewyn Frans - Inkomensvorming en de markt, blz.38-43
Doom Ruddy - Le petit-mal belge, blz.44-47

UITGELEZEN

Raes Koen - Kiezen is verliezen. Onderzoek naar de politieke opvattingen van Vlamingen, M.Elchardus, e.a., blz.49-50

*Februari *

Raes Koen - Over gebruiken en misbruiken (redactioneel), blz.1-2
Bonte Hans - Sociale economie of socialistische economie?, blz.3-6
Drèze Benoit - Tegengif voor uitsluiting. De Waalse sociale economie, blz.7-14
Van Massenhove Frank - Invoegeconomie. De Vlaamse sociale economie, blz.16-20
Willockx Freddy - De generatieoorlog, blz.21-24
Vermeersch Jan - De opkomst van de Lega Nord. Over rechts-populistische tendensen, blz.25-30
Perceval Luk - Politici en kunstenaars, blz.31-32
Calewaert Jan - De KNS als metafoor, blz.33-35
Voorhoof Dirk - Pers en politiek. Minister Claes versus Het Laatste Nieuws, blz.36-40
Tuyttens Bernard - Zweden naar beneden?, blz.41-43

UITGELEZEN

Vermeersch Jan - Making democracy work. Civic traditions in modern Italy, Robert D.Putnam, blz.45-46
Stouthuysen Patrick - Het VLD-alternatief. Gewikt en gewogen, Hans Bonte (ed.), blz.47-48

Maart

Stouthuysen Patrick - De logica van de beeldcultuur en de logica van de politiek (redactioneel), blz.1-3
Raes Koen - Onveiligheid in een normenloze wereld. Bedenkingen bij de Nederlandse Integrale Veiligheidsrapportage, blz.4-13
Hofman Hans - Wie wordt het volgende slachtoffer? Onveiligheid tussen fantasie en realiteit, blz.14-22
Stroobant Maxim - De waarde van het sociaal overlegmodel, blz.23-26
Mortier Freddy - De eindtermen: onderwijskunde of sociale rechtvaardigheid?, blz.27-32
Van Rooy Wim - Het einde van de termen en de laatste leraar?, blz.33-35
Cuyvers Ludo - Internationale spelregels in een geglobaliseerde economie, blz.36-43
De Preter René - Economische planning: er zijn nog zekerheden, blz.44-46

UITGELEZEN

Tuyttens Bernard - Les socialistes à l'épreuve du pouvoir, Costas Botipoulos, blz.47-48

April

Van Lancker Anne - Zand in het Europese raderwerk (redactioneel), blz.1-3
Kerremans Bart - De democratische paradox van het Europese integratieproces, blz.4-8
Ladrech Robert - Meer dan een Europese zeepbel. Sterkte en zwakte van de Europese Sociaaldemocratische Partij, blz.9-13
Van Hemeldonck Marijke - Vrouwen aan boord. Europa als hefboom voor vrouwenemancipatie, blz.14-16
Van Evercooren Dirk - Weg met Europa!, blz.17-20
Pinxten Rik - De christelijke wortels van Europa. De rol van culturele factoren in de Europese eenmaking, blz.21-23
Blommaert Jan - De retoriek van de burger. Nota's bij de Burgermanifesten, blz.25-33
De Haes Leo - Bompa in zijn beste kostuum, blz.34-36
Van Damme Dirk - Schakel tussen leefwereld en staat. Perspectieven voor het sociaal-cultureel werk, blz.37-43
Pataer Paul - En de winnaar is… Wynen!, blz.44-45

UITGELEZEN

Elchardus Mark - Ondanks beperkt zicht. Studies over waarden, ontzuiling en politieke veranderingen in Vlaanderen, J.Billiet, blz.46-48

Mei

Vermeersch Jan - Forza Media (redactioneel), blz.1-3
Selleslach Geert - Het kabeldecreet en de ik-televisie, blz.4-11
Verstraeten Hans - Democratie, media en de rol van de intellectuelen, blz.12-20
Balthazar Tom - Een beetje klasse tegenover de justitie, blz.21-25
Mulier Rita - Veel meer vrouwen graag. Voor een feminisering van de politiek, blz.26-33
Vanneste Luc - Sociale clausules: protectie van wie?, blz.34-36
Notredame Luc - Van mensen, stenen en geld. Bedenkingen bij een beleidsbrief, blz.37-47
Erdman Fred - Vergeven en vergeten. Kanttekeningen bij het amnestiedebat, blz.48-54

UITGELEZEN

Tuyttens Bernard - De la nation à l'Europe. Paradoxeset dilemmes de la social-démocratie, Mario Télo (dir.), blz.55-56

Juni

Bonte Hans - De generaals willen kaarten (redactioneel), blz.1-4
Lavrysen Luc en Mazijn Bernard - Hoe groen is het middenveld? Over de functie van de belangengroepen in het milieubeleid, blz.5-14
De Ridder Ri - De zaak van de huisartsgeneeskunde. Over belangengroepen en beleidsbepaling in de gezondheidssector, blz.15-19
Vanneste Luc - De concurrentielogica voorbij, blz.20-29
Deschouwer Kris - De Brusselse Gemeenschap, blz.30-32
De Smedt Jan - Een mondiale strategie. Over de noodzakelijke samenwerking tussen sociale bewegingen, blz.33-35
Vandewalle Gaston - Wild kapitalisme in Thailand, blz.36-41
Vrijens Nini - Kom op voor fundamenteel onderzoek, blz.42-43

UITGELEZEN

Buelens Jo - Een stem verder. Het referendum in de lokale politiek, Philip Van Praag, blz.44-46
Raes Koen - De slaap van de rede. Over rationaliteit in wetenschap en samenleving, Rob Devos, blz.47-48

September

Raes Koen - De waarde van waarden (redactioneel), blz.1-4
Elchardus Mark - Verschillende werelden. Over de ontdubbeling van links en rechts, blz.5-17
Cohen G.A. - Gelijkheid als feit en als norm, blz.19-26
Blommaert Jan en Verschueren Jef - Politiek met of zonder stemrecht, blz.27-30
Van Wallendael Tuur - Veiligheid en geborgenheid in Antwerpen. Ervaringen van een ombudsman, blz.31-38
Moreels Reginald - Over humanitaire en militaire interventies, blz.39-43

UITGELEZEN

Caremans Patrice - De school staat niet alleen. Verslag van de commissie Samenleving-Onderwijs aan de Koning Boudewijnstichting, Mark Elchardus (red.), blz.44-46
Torrekens Eric - Mensenrechten tussen retoriek en realiteit, Stephan Parmentier (ed.), blz.47-48

Oktober

Van Lancker Anne - Tijd herverdelen om beter te leven (redactioneel), blz.1-3
Clauwaert Annick - De boer achter het nieuws. Een blik achter de schermen van een bedrijf in nood, blz.4-11
Steyaert Stef - Zeg nooit zomaar patat tegen een aardappel. De landbouw na de biotechnologische revolutie, blz.12-17
van der Bijl Gert - Kamelen in Brussel. Landbouw in Europa en de rest van de wereld, blz.18-23
Kuijken Eckhart - Is er nog natuur in Vlaanderen? De Groene Hoofdstructuur: grondslag voor een nieuw natuurbeleid., blz.24-30
Stouthuysen Patrick - Het stilzwijgen van de meningvormers, blz.31-33
Torrekens Eric - Namen noemen. De problemen van het gerecht, blz.34-39
Carpentier Nico - De paradox van de kleinschaligheid. Naar een nieuw beleid voor de niet-openbare radio's, blz.40-46

UITGELEZEN

Gysels Jos - Sterk gemengd. Een socio-economische analyse van agrarische bedrijvigheid in het Hageland en Pajottenland, België, Greet Kerkhove / Mest en macht. Een politiek-sociologische studie naar belangbehartiging en beleidsvorming inzake mestproblematiek in Nederland vanaf 1970, Jaap Frouws, blz.47-48

November

Stouthuysen Patrick - Het spel en de regels (redactioneel), blz.1-3
Huyghe Willi - Beroepsonderwijs: retour à l'école, blz.4-10
Bouverne-De Bie Maria - De jeugd als 'probleem', blz.11-17
Raes Koen - Het gezin staat niet alleen. Buitenschoolse opvang en sociale solidariteit, blz.18-26
Leroy Fons - Een nieuw betaalmiddel voor werk?, blz.27-29
Van Damme Dirk - De terugtocht en heropstanding van de verzorgingsstaat, blz.30-38
Tuyttens Bernard - Krabbelt de Franse PS opnieuw overeind?, blz.39-41
Kerremans Bart - Koele minnaars, blz.42-46

UITGELEZEN

Raes Koen - Op zoek naar de arbeidersklasse. Een verkenning van de verschillen in opvattingen en leefstijl tussen arbeiders en bedienden in Vlaanderen, Nederland en Europa, H.De Witte (red.), blz.47-48

December

Elchardus Mark - De zee lezen. Over de golfslag van de politieke vernieuwing (redactioneel), blz.1-3
Zeeuwts Paul - De kavels en de bossen van Vlaanderen, blz.4-10
De Batselier Norbert - Over de nieuwe breuklijnen, blz.11-15
Van Peel Marc - Materialisme versus immaterialisme. Een nieuwe breuklijn in de politiek?, blz.16-20
Geysels Jos - De limieten van de frontvorming, blz.21-24
Smith Chris - De nieuwe politiek van Labour, blz.25-28
De Decker Pascal - Een bubbelbad of nieuwe ramen? Voorstellen voor een radicaal nieuw woonbeleid., blz.29-36
De Ley Herman - Verdraagzaamheid op vrijzinnige wijze, blz.37-41
De Beuckelaer A., Cuyvers L., Meeusen W. - Afgeschreven maar nog niet uitgeput. Oudere werknemers stappen te vroeg uit het arbeidsproces, blz.42-46

UITGELEZEN

Vanneste Luc - Autarkeia. Rivaliteit en zelfgenoegzaamheid in de Griekse cultuur, Willy Coolsaet, blz.47-48

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL STEUN

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

40€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL KORTING

30€/jaar (-25j en +65j)

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL ONLINE

30€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

*Ontdek onze SamPol draagtas.