Abonneer Log in
10 ideeën voor een nieuwe sociale zekerheid Covid-19 legt de gaten in onze sociale zekerheid bloot. Welke exit-strategie bedenken we hiervoor? Samenleving & Politiek legt 10 ideeën op tafel voor een nieuwe sociale zekerheid.

Ontdek het laatste nummer

1. 'Herfinancier de sociale zekerheid' De omvang van de evenwichtsdotatie dreigt zeer groot te worden, waardoor het gehele financieringssysteem van onze sociale zekerheid onder druk zal komen te staan. Raf De Weerdt
2. 'Maak van kinderopvang een basisvoorziening' Zorg dat kwalitatieve kinderopvang een afdwingbaar recht wordt voor elk gezin. Dat is goed om economische, educatieve en sociale redenen. Michel Vandenbroeck
3. 'Geef schoolverlaters meteen een uitkering of, nog beter, een job' Het beperken van het recht op sociale uitkeringen van jongeren helpt hen geen zier in hun zoektocht naar werk. Het versterkt enkel hun bestaansonzekerheid. Astrid Thienpont
4. 'Financier eerstelijnszorg duurzaam en fair' Forfaitaire capitatiefinanciering is een noodzakelijk instrument in de hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg. Veerle Vyncke en Tom Meeus
5. 'Maak de bijstand toegankelijker' Hoe verzoenen we de bijstandsinstellingen, gebaseerd op maatwerk, met een steeds groeiende, heterogene groep? Sarah Marchal

column

“Laten we ons massaal bemoeien met economie”
Sarah De Boeck
“De avondklok vormt geen bedreiging voor de vrijheid ”
Annelien De Dijn
“‘Niemand spreekt over Orbáns falend sociaal beleid’”
László Andor
“De normalisering van radicaal-rechts”
Léonie de Jonge
“Een nieuwe effectentaks is geen goed idee”
Sarah Kuypers & Kevin Spiritus
“Coronacrisis toont het failliet van de kaasschaaf”
Filip De Rynck
“Belast erfenissen boven 100 miljoen aan 100%”
Paul De Grauwe
“Green Deal is fundament van economische heropstart”
Kathleen Van Brempt
Lees alle interviews
6. 'Geef platformwerkers basisrechten' Laten we minimumstandaarden opleggen wat betreft de omstandigheden waaronder platformwerkers werken. Karolien Lenaerts
7. 'Ken volledige sociale rechten toe vanaf 4/5e VTE' In een solidair systeem moet onbetaald werk de waarde krijgen die het verdient. Laten we volledige sociale rechten hiervoor als startpunt nemen. Franne Mullens
8. 'Versterk ten volle de eerste pijler' Nu de tweede pensioenpijler aanmoedigen op een moment dat er al te veel gespaard wordt, is niet de juiste beleidskeuze. Jozef Pacolet
9. 'Kies voor buurtgerichte ouderenzorg' We moeten, liever vandaag dan morgen, ophouden met investeren in grootschalige wooncampussen. Mieke Vogels
10. 'Bouw een mondiaal fonds voor sociale zekerheid' Het wordt hoog tijd om de principes van de sociale zekerheid door te trekken over landsgrenzen heen. Omdat mensrechten mensenplichten meebrengen, én uit welbegrepen eigenbelang. Gorik Ooms

#BeterNaCorona

Abonneer
Hoe we vaccintwijfel kunnen tegengaan Laten we via sociale media zelf positieve verhalen brengen over de COVID-19 vaccins. Karolien Poels
Het funnelmodel van partijen op Facebook Het doel van politieke partijen is om je in een funnel te krijgen, waarin er langzaam gefilterd wordt tot je 'klaar' bent voor boodschappen die verder verspreid moeten. Jan Steurs
Waarom ik toch niet twijfel aan het nut van factchecken Helpt factchecken eigenlijk wel? Nee en ja. Het hangt er maar van af welk doelpubliek je voor ogen houdt. Vincent Merckx
Hoe wenselijk zijn anticiperende sociale media? Waar anticiperende sociale media een deel van de oplossing zijn, brengt het ook ernstige gevaren met zich mee. Catherine Van de Heyning
Links en Big Tech: vriend of vijand? De belangen van links en Big Tech zijn intrinsiek onverzoenbaar. Toch moet links een voorvechter blijven van de quasi-totale vrijheid van meningsuiting. Geeraard Peeters

Thema

Nieuwsbrief
Wantrouwen in tijden van corona Wat als … de skiënde mama iemand met een leefloon was. Wim Vermeersch
Is de pandemiewet het vaccin om onze rechtsstaat te redden? Laten we er over waken dat de pandemiewet geen verkapte noodtoestandswet wordt waarbij onze grondrechten alleen maar meer aangetast worden. Kati Verstrepen
Van wie is het vaccin? De race naar het vaccin legt de tekortkomingen bloot van een innovatiesysteem dat wordt gedreven door marktmechanismen en commerciële belangen. Els Torreele
Hoe het economisch model ons ziek maakt Covid-19 legt de uit de hand gelopen disbalans tussen overheid en vrije markt bloot. We zetten zelfs een prijs op een levensjaar, stel je voor. Wouter Arrazola de Oñate
Gratie voor coronatoeristen Laat die politici en virologen maar kletsen in de avondvullende programma's, wij doen onze goddelijke goesting. Geert Mareels

Podcast

ontdek al onze nummers
Vlaamse veerkracht zonder armen? Het woord 'armoede' staat niet één keer vermeld in het Vlaamse relanceplan. Waar blijft Vlaanderen? Anne Van Lancker
Tijdelijke werkloosheid, blijvende onzekerheid Achter de werkloosheidscijfers schuilen verhalen van mensen die in veel gevallen onder de radar blijven. Zoals dat van Annelies. Lieselotte Van Hoecke
Eén dag in het spoor van een leerlingenbegeleider Het CLB loopt op de toppen van zijn tenen. Het gaat vandaag echt niet goed met sommige leerlingen. Kim Van Steen
Een overrompeling van mensen met honger Sinds maart hielpen we in totaal 4.000 mensen. De politici die langskwamen trokken grote ogen, maar de overheid faalt op vele manieren. Margit Sarbogardi en Lisa Marie Declerck
Een relance is niet genoeg Wij moeten de oude motor niet opnieuw aanzwengelen, we moeten de motor grotendeels vervangen. Koen Schoors

Boeken