Abonneer Log in

'1995 - Inhoudstafel'

Inhoud 1995 - jaargang 2

De eerste jaargangen van Samenleving en politiek (opvolger van Socialistische Standpunten) werden uitgegeven door de studiedienst van de Socialistische Partij. Sinds 2000 is Stichting Gerrit Kreveld de uitgever van het tijdschrift.

Januari 1995

Raes Koen - Politiek cynisme en sociologie à la carte, blz.1-5 (redactioneel)
Bonte Hans - Paars in Vlaanderen?, blz.6-11
Elchardus Mark - Een misbegrepen maatschappelijke evolutie, blz.12-13
Hooghe Marc - Durkheim redden van zichzelf, blz.14-18
Buelens Jo - Vlaams Blok: meer 'exit' dan 'voice'?, blz.19-21
Spinnewyn Frans - De grenzen van het Vlaamse eigenbelang. Argumenten voor een responsabilisering in de sociale zekerheid, blz.22-30
Vanneste Luc - De duale samenleving volgens het Planbureau, blz.31-33
Dierickx Ludo - Wetten of samenwerkingsakkoorden? Van een democratische naar een diplomatieke besluitvorming, blz.34-37
Doom Ruddy - Early warning: preventie of pretentie, blz.38-39
Vandewalle Gaston - Welke rol voor de socialisten?, blz.40-43
UITGELEZEN
Vermeersch Jan - Age of extremes. The short twentieth century, Eric Hobsbawm, blz.44-46
Raes Koen - De politiek voorbij. Een blik op de jaren negentig, Luc Huyse, blz.46-48

Februari 1995

Raes Koen - Verkozenen en hofmeiers (redactioneel), blz.1-3
Coppieters Maurits - De wijze man en het witte blad, blz.4-8
Kooyman Mil - Politieke netwerkvorming, blz.9-13
Colpaert Toon - De rode familie, blz.14-26
Van Evercooren Dirk - Ecotax: de verborgen resultaten, blz.27-29
Vandevelde Toon - De berging van laagradioactief afval, blz.30-35
Vits Guy - Over spreekrecht en zelfcensuur, blz.36-38
Spinnewyn Frans - Wil de echte strateeg dan nu opstaan?, blz.39-41
Eliaerts Jean - De afkeer voorbij. Een socialistische visie op de rol van de overheid in de economie, blz.42-48

Maart 1995

Knooren Harry - Democratie is een werkwoord (redactioneel), blz.1-3
Vits Guy - Propere handen en een zuivere geest. Voorstellen voor een anti-corruptiebeleid, blz.4-9
De Cock Olivier - De honderd dagen van het VEV, blz.10-14
Raes Koen - Rechtshulp is geen koopwaar, blz.15-17
Maes Johan - Het onderzoek en de sociale zekerheid, blz.18-21
Blommaert Jan - Het laatste nationale symbool, blz.22-24
Neels Ann - Welzijn en goed voelen, blz.25-32
Kerremans Bart - Kop in 't zand voor engel Boris, blz.33-35
De Meyer Rudy- NGO's: waakhond of schoothond, blz.36-38
JOEKELS (Jonge Economen voor een Ecologische en Leefbare Samenleving) - De revival van de welvaartsverdeling, blz.39-44
UITGELEZEN
Blommaert Jan - De figuranten van de geschiedenis. Hoe het verleden van andere culturen wordt verdeeld en in herinnering gebracht, A.De Baets, blz.45-47
Buelens Jo - The Green Challenge. The development of Green parties in Europe, Dick Richardson & Chris Rootes, blz.48

April 1995

Vanneste Luc - Sociale zekerheid: de nieuwe vakbondsangst (redactioneel), blz.1-3
Peeters Jan en Vandenbroucke Frank - De solidariteit versterken, blz.4-7
Becquart Henk - De vergrijzing is een uitdaging, blz.8-15
Misplon Filip - Recepten voor een alternatieve financiering van de sociale zekerheid, blz.16-19
Selleslach Geert - Vals trompetgeschal. Drie maanden VT4 en Ka2, blz.20-23
Tuyttens Bernard - De Europese kern, blz.24-28
Buelens Jo - Overlopers bewegen niet, blz.29-31
De Witte Kris - De overheid op scherp. De tendens naar verzelfstandiging in het overheidsinitiatief, blz.32-39
Vandewalle Gaston - Duurzame groei, blz.40-47

Mei 1995

Raes Koen - Keuzen in de gezondheidszorg (redactioneel), blz.1-3
Sterckx Sigrid - De ultieme droom: een ziekteverzekering. Over gezondheidszorg en ziekteverzekering in de VS, blz.4-14
De Maeseneer Jan - De niet vervulde belofte. Over eerstelijnsgezondheidszorg in België, blz.15-20
De Bruyckere Luc en Van Der Veken Renée - De rechten van de patiënt, blz.21-25
Doom Ruddy - De migrant bestaat niet, blz.26-28
Hens Luc, Goeteyn Luc en Verbruggen Aviel - Welke agenda voor Agenda 21? Over de toepassing van de conventies van Rio in België en Vlaanderen, blz.29-37
Verbruggen Aviel - Naar een hervorming van de energiesector, blz.38-44
UITGELEZEN
De Droogh Luc - Sociale ongelijkheid en verschillen in gezondheid, V.Raes (e.a.), blz.45-46
Thys Rik - Solidariteit, gezondheid, ethiek, J.Hallet (e.a.), blz.47-48

Juni 1995

Elchardus Mark - Aan deze kant van klasse en stand (redactioneel), blz.1-2
van Hoof Jacques en Van Hootegem Geert - Arbeid, klasse en sociale ongelijkheid. Nieuwe variaties op een oud thema, blz.3-13
De Witte Hans - Terug van nooit weggeweest. Over het herontdekte klassebegrip en het belang van de arbeidscultuur, blz.14-23
Rigaux Marc - Arbeiders en bedienden zijn werknemers, blz.24-26
Deschouwer Kris - En de winnaar is… blind, blz.27-30
Decoster André, Schokkaert Erik en Van Camp Guy - Een misplaatst taboe. De regressiviteit van indirecte belastingen op haar waarde geschat, blz.31-39
Schellens Melanie - Het beleid en ontwikkelingssamenwerking, blz.40-43
Geldof Dirk - Een armoede-effecten-rapport, blz.44-48

September 1995

Vermeersch Jan - Operatie Balkan Storm (redactioneel), blz.1-3
Elchardus Marc, Glorieux Ignace, Derks Anton en Pelleriaux Koen - Werkloosheid… wordt vervolgd, blz.4-10
Bonte Hans - De voorbestemde werkloze. Bedenkingen bij het onderzoek 'Werkloosheid… wordt vervolgd', blz.11-15
Van Rie Stiene - Werkgelegenheids- of werkloosheidsbeleid?, blz.16-20
Hancké Bob - Het achtste wereldwonder? Jobs en flexibiliteit op de Amerikaanse arbeidsmarkt, blz.21-27
Cantillon Bea en Marx Ive - De nieuwe sociale kwestie, blz.28-34
Blommaert Jan en Verschueren Jef - Non-discriminatie in het onderwijs, blz.36-41
Laermans Rudi - Zwijgend handelen. Reflecties over cultuur en samenleving, blz.42-48

Oktober 1995

Blommaert Jan - Nota's bij een oude tekst (redactioneel), blz.1-3
Raes Koen - Leven met ouder worden, leven met sterven. Naar een ethiek voor de grijze samenleving, blz.4-17
Vyt Frans - Méér jaren met méér leven, blz.11
Verté Dominique, Ponjaert-Kristoffersen Ingrid en Geerts Christel - Oud is niet afgeleefd, blz.18-21
Vos Hendrik - Terug naar de bron of mee met de stroom? De politieke toekomst van Agalev, blz.22-28
Rosvelds Sandra en Martens Albert - Gelijk brood voor gelijk zweet? Over de arbeidsmarktpositie van Belgen en migranten, blz.29-36
Torrekens Eric - De pers en het geheim van het onderzoek, blz.37-39
Van Evercooren Dirk - EMU: een sociale maatregel?, blz.40-44
UITGELEZEN
Raes Koen - Op de ruïnes van de waarheid. Lezingen over tijd, politiek en cultuur, Mark Elchardus, blz.45-47
Dierickx Ludo - Sleutels voor morgen. Het sleutelplan van Jean-Luc Dehaene, Jean-Luc Dehaene, blz.47-48

November 1995

Knooren Harry - Wetenschap en politiek (redactioneel), blz.1-2
Nuyts Jan - Wetenschapsbeleid in Vlaanderen, blz.3-10
Smits Ruud - Een vruchtbare symbiose. De wisselwerking tussen technologie en haar gebruikers, blz.11-18
Vanneste Luc - Het komt niet vanzelf terecht. Over kapitalisme en utopie, blz.19-28
Burgelman Jean-Claude - Doel en middelen. Bedenking bij een postmoderne banalisering van de publieke sfeer, blz.29-32
Elchardus Mark - Het concrete is sterk overroepen. Bedenkingen naar aanleiding van Zwart op Wit, blz.34-44
UITGELEZEN
Danckaert Jan - Wetenschap als cultuur.Rapport in opdracht van de VRWB betreffende de 'impact van de wetenschappen op de hedendaagse cultuur…', M.De Mey (e.a.), blz.45-46
Vandewalle Gaston - Middle Class Dreams. The Politics and Power of the New American Majority, Stanley B.Greenberg, blz.47-48

December 1995

Kerremans Bart - Geen reden tot Euro-pessimisme? (redactioneel), blz.1-2
Slembrouck Stefaan en Blommaert Jan - Politieke sleutelwoorden. Vlaanderen-Europa 2002 doorgelicht, blz.3-8
Van Outrive Lode - En hoe gaat het dan met Schengen?, blz.9-15
Van Lancker Anne - Blufpoker voor Europa. De inzet van Maastricht II, blz.16-21
Kerremans Bart - Europeser dan Europees, blz.22-25
Meert Henk, Mistiaen Pascale en Kesteloot Christian - Van dag tot dag in Kuregem. Overlevingsstrategieën van armen in een gemarginaliseerde buurt, blz.26-35
Raes Koen - Wat is dat toch met '68? Een antwoord aan Louis Tobback en Mark Elchardus, blz.36-44
Gacoms Karel - Zeggen wij het pact op?, blz.45-46
UITGELEZEN
Blommaert Jan - Banal Nationalism, Michael Billig, blz.47-48

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.