Abonneer Log in

'1997 - Inhoudstafel'

Inhoud 1997 - Jaargang 4

De eerste jaargangen van Samenleving en politiek (opvolger van Socialistische Standpunten)_ _ werden uitgegeven door de studiedienst van de Socialistische Partij. Sinds 2000 is Stichting Gerrit Kreveld de uitgever van het tijdschrift.

Januari 1997

Vermeersch Jan - Het ontwaken van de steden. Democratie op de Balkan?, blz.1-3 (redactioneel)
Schroyens Katlijn - Kansen in het onderwijs, blz.4-13
Huyghe Willi - Meningen van een reactionaire utopist. Over de hervormingen in het onderwijs, blz.14-21
Pelleriaux Koen - Alles wordt nieuw. Reactie op Stefaan Walgrave, blz.22-25
Vandenbroucke Frank - John Rawls. Vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid, blz.26-31
Van Haegendoren Mieke - Het recht op arbeid. Een reactie op Walter Van Trier, blz.32-34
Vanneste Luc - Van Miert veegt enkel voor eigen deur. Niet Maribel verstoort de concurrentie, blz.35-36
De Hert Paul - Over de kleur van veiligheid. Nawoord bij een verkeerd begrepen Sienjaal, blz.37-40
UITGELEZEN
Leroy Fons - Ondergesneeuwde sporen. Een andere visie op arbeid en burgerschap, Dirk Diels, blz.41-42
Glorieux Ignace - Ondergesneeuwde sporen. Een andere visie op arbeid en burgerschap, Dirk Diels, blz.43-46
Vanneste Luc - Ethisch socialisme in Vlaanderen. De 20ste eeuw overbrugd, Eric Rosseel, blz.47-48

Februari 1997

Raes Koen - De politieke logica van het gemeentelijk stemrecht, blz.1 (redactioneel)
Delsen Lei en Garretsen Harry - Voldoende werk door meer markt?, blz.2-9
Cuyvers Ludo - Arbeidsverdeling in geglobaliseerde economie, blz.10-19
Blommaert Jan en Meeuwis Michael - Laurent Kabila en de Banyamulenge. Over onze kennis over Centraal-Afrika, blz.20-27
Van Gyes Guy - Werken met andere regels, niet zonder. Over Richard Freeman, blz.28-31
Denys Jan - Herfederalisering van de arbeidsbemiddeling. Een onvoltooid debat, blz.32-35
Elchardus Mark - Van megafoon tot synthesizer. Over het maken en brengen van nieuws, blz.36-46
UITGELEZEN
Bulcaen Chris - De schepping van de wereld in het nieuws. De 101 vertekeningen die elk 1 procent verschil maken, J. Van Ginniken, blz.47-48

Maart 1997

Stouthuysen Patrick - België-Nederland, blz.1-3 (redactioneel)
Visser Jelle en Van Ruysseveldt Joris - De Nederlandse overlegeconomie presteert beter. Waarom in Nederland de lonen gematigder zijn en de banengroei hoger is, blz.4-22
Vreeman Ruud - Paars in Nederland. Een balans van ruim twee jaar regeringssamenwerking, blz.23-29
Tobback Louis - Bont en blauw, blz.30-32
Wöltgens Thijs - Het paarse compromis, blz.33-35
Stouthuysen Patrick - Gemeenschapszin en sociaal kapitaal. Over Robert Putnam, blz.36-43
Geysels Jos en Bervoets Wilfried - De ruilverkaveling voorbij. Over de herinrichting van samenleving en politiek, blz.44-46
UITGELEZEN
Lauwereys Luc - Voorspelbaar ongeluk. Over letsels die werkloosheid nalaat bij mannen en hun kinderen, Mark Elchardus (e.a.), blz.47-48

April 1997

Bonte Hans - De schok na de schok, blz.1-3 (redactioneel)
Raes Koen - Genezen lijkt makkelijker dan voorkomen. Preventieve gezondheidszorg: een kwestie van cultuur, blz.4-12
De Maeseneer Jan - Een toekomstgerichte gezondheidszorg. Kwaliteitsvol, betaalbaar en toegankelijk, blz.13-16
Bursens Peter - Europa: afbouwen of verder opbouwen. Europa na Renault-Vilvoorde, blz.17-23
Huys Rik - Post-modern times. Over werk dat te hard drukt, blz.24-32
Haentjens Frederik - Cultuur is een grondrecht, blz.33-40
Leroy Fons - Herfederalisering van de arbeidsbemiddeling. Een onvoltooid debat: deel 2, blz.41-43
Corijn Eric - Gaat de nieuwe politieke cultuur tot op het bot?, blz.44-48

Mei 1997

Blommaert Jan - Zaïre: tijd voor zelfkritiek, blz.1-3 (redactioneel)
Cuperus René - Het Nederlandse secularisatieproces. Een anti-climax na de verzuiling, blz.4-11
Elchardus Mark, Peeters Guy en Van Der Meeren Ivan - Ziek in verschillende bedjes? Over de institutionele inbedding van de gezondheidszorg, blz.12-24
De Vits Mia - Juiste doelstellingen, foute analyse, blz.25-27
Vandenbroucke Frank - De nieuwe tijdsgeest en zijn grenzen, blz.28-37
Marx Ive - De hervorming van de welvaartsstaat. Politiek in een tijdperk van verhoogde verwachtingen, blz.38-44
UITGELEZEN
Raes Koen - Recht voor de beesten, Michel Vandenbosch, blz.45-46
Tuyttens Bernard - De Fata Morgana van de Europese Muntunie. Mist Europa zijn intrede van de 21ste eeuw?, Norbert von Kunitzki, blz.47
Tuyttens Bernard - Meer of minder Europa?, André Riche (red.), blz.47-48

Juni 1997

Kerremans Bart - Pyrrusoverwinningen, blz.1-2 (redactioneel)
Van Miert Karel - Het Europees concurrentiebeleid, blz.3-8
Hooghe Marc - Nieuw, sociaal en in beweging. Over de politieke slagkracht van nieuwe sociale bewegingen, blz.9-17
Diels Dirk - De politiek weer zinvol maken. Over de cultuurpolitieke betekening van het vormingswerk, blz.18-26
Spriet Georges en De Brabander, Ludo - J'élargis, donc je suis… Over de uitbreiding en het bestaan van de NAVO, blz.27-30
Melkert Ad - De staat van de sociaaldemocratie, blz.31-37
Maes Jef en De Baene Jean-Marie - Wat we zelf doen, doen de daarom niet beter. Over de communautarisering van gezondheidszorg en kinderbijslag, blz.38-43
UITGELEZEN
Blommaert Jan - Crisis in Kongo. De rol van de Verenigde Naties, de regering-Eyskens en het Koningshuis in de omverwerping van Lumumba en de opkomst van Mobutu, Ludo De Witte, blz.44-46
Stouthuysen Patrick - Sluipwegen van het denken. Over Michel de Certeau, K.Geldof en R. Laermans, blz.47

September 1997

Stouthuysen Patrick - De moeilijke democratie, blz.1-2 (redactioneel)
Beyens Kristel - De gevangenissen na Dutroux. Analyse van een penitentiair beleid onder druk, blz.3-14
Geldof Dirk - Twintig jaar OCMW en armoedebestrijding, blz.15-22
Dijkstra Lewis - Homoversiteiten en kunst. De mogelijke positieve invloed van het postmoderne denken op ons onderwijs, blz.23-29
Blommaert Jan - De mentaliteitswijziging, blz.30-31
Stouthuysen, Patrick - Botsende beschavingen. Over Samuel P.Huntington, blz.32-37
Van Bavel Jan - Academici en de Witte Mars. Voor een geëngageerde afstandelijkheid, blz.39-45
Vanneste Luc en Van der Maelen Dirk - Sociaaleconomische misdaden, blz.46-48

Oktober 1997

Elchardus Mark - De luisterbereidheid van de democratie, blz.1-4 (redactioneel)
Hooghe Marc en Pelleriaux Koen - Afschaffing van de kiesplicht. Een simulatie, blz.5-14
Van der Coelden Kris - De automobiele samenleving. Over verkeersarmoede en een mobiliteitscontract, blz.15-20
Vermeersch Jan - De oude dilemma's van het nieuwe Labour. Tony Blair en de twijfels van de continentale kameraden, blz.21-27
Mortelmans Dimitri - De realiteit is verdwenen. Over Jean Baudrillard, blz.28-34
De Vrieze Franklin - Het Ottawa-proces. Een nieuwe vorm van diplomatie, blz.35-39
Van Outrive Lode - Het falen van de Belgische justitie. Verklaringen én lessen, blz.40-48

November 1997

Selleslach Geert - Tien jaar van ons leven. Over rol en impact van televisie, blz.1-3 (redactioneel)
Selleslach Geert - Het nieuwe mediadecreet, blz.4-8
Velleman Jan - Cultuur, maar vooral economie. Over de nieuwe Europese richtlijn 'Televisie zonder grenzen', blz.9-15
Haentjens Frederik - Ketnet: het VTM2 van de BRTN?, blz.16-21
Voorhoof Dirk - Vrijheid van kunstexpressie en blasfemie. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een dubieuze rol, blz.22-29
Debeuckelaere Willem, Haché Daniël en De Hert Paul - Federale expansiedrift en veiligheidsfetisjisme. Heeft de minister van binnenlandse zaken een geheime agenda?, blz.30-37
Buelens Jo - Het referendum, de onmogelijke figuur, blz.38-43
UITGELEZEN
Turf Jef - Witte boorden, blauwe kielen. Patroons en arbeiders in de Belgische textielnijverheid in de 19e en 20e eeuw, Bart De Wilde, blz.44-46
Selleslach Geert - Even geduld. Een testbeeld van de televisie in Vlaanderen, Frank Van Laeken, blz.47-48

December 1997

Van Gyes Guy, - Waar de Europese sterre bleef stille staan…, blz.1-4 (redactioneel)
Elchardus Mark - De diensteneconomie organiseren. De voorspelbare nieuwe sociale ongelijkheid weggommen, blz.5-12
Stouthuysen Patrick - Is nieuw noodzakelijk ook beter? Aantekeningen bij vier publicaties over de nieuwe politieke cultuur, blz.13-20
Meeuws Tom en Martens Bart - Het grote keynesiaanse gelijk. Over de belegen progressieve kritiek op het Europees deflatoir beleid, blz.21-29
Van Evercooren Dirk - Wie geen banenplannen heeft is gezien. Naar een andere en betere aanpak van het werkgelegenheidsbeleid?, blz.30-40
UITGELEZEN
Vanneste Luc - Communisme en conflict. Pleidooi voor een reëel-kritisch communisme, Guy Quintelier, blz.41-42
Hooghe Marc - De Witte Mars een jaar later. Van emotie tot politieke commotie, S.Walgrave en B.Rihoux, blz.43-45
Walgrave Stefaan - Het Witte Ongenoegen. Hoop en illusie van een uniek experiment, Marc Hooghe, blz.46-48

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.