Abonneer Log in

'1998 - Inhoudstafel'

Inhoud 1998 - Jaargang 5

De eerste jaargangen van Samenleving en politiek (opvolger van Socialistische Standpunten)_ _ werden uitgegeven door de studiedienst van de Socialistische Partij. Sinds 2000 is Stichting Gerrit Kreveld de uitgever van het tijdschrift.

Januari

Van Hootegem Geert - De NPC is dood, leve de NPC, blz.1-3 (redactioneel)
Deschouwer Kris - Politieke partijen en de moeilijke democratie, blz.4-17
Vanneste Luc - Er is progressiviteit en progressiviteit. De heersende ideologie delegitimeren, blz.18-24
Rutten Milan en Van der Maelen Dirk - Ontwikkelingssamenwerking voorbij, blz.25-30
Dierickx Ludo - In goede staat. Nadenken over staatshervorming, blz.31-39
De Meyer Rudy - De bloemen, de pot en enkele suggesties. Over het wetsvoorstel-Van der Maelen, blz.40-43
Vermeulen Gert - Efficiënt noch opportuun? Over het wetsvoorstel-Van der Maelen, blz.44-46
Michiels Michel - Een bijkomend actiemiddel. Over het wetsvoorstel-Van der Maelen, blz.47-48

Februari

Raes Koen - Politiek zonder geheugen, blz.1-2 (redactioneel)
De Decker Pascal - Omdat wonen belangrijk is. Het Vlaamse woonbeleid voorbij de wooncode, blz.3-11
Vande Walle Gudrun - Hoogtevrees en stapelgekte. Onveiligheidsgevoelens in sociale hoogbouwwijken, blz.12-21
Philippeth Koen en Hofman Hans - Sociale woningbouw en bewonersparticipatie. Een hoge inzet, veel kansen, maar een matige wedstrijd, blz.22-28
Van Malderen Greet - In de kaart gekeken. Over de sociale identiteitskaart, blz.29-37
Colpaert Toon - Solidariteit als cement van onze samenleving. De emotie van een nieuwe generatie, blz.38-54

UITGELEZEN

Raes Koen - De mensen van het recht, Luc Huyse en Hilde Sabbe, blz.55-56

Maart

Blommaert Jan - Een verloren jaar, blz.1-3 (redactioneel)
Martens Albert - Discriminatie op de arbeidsmarkt. Evenredige arbeidsdeelname als dam tegen apartheid, blz.4-11
Rutten Milan en Van der Maelen Dirk - Samen één wereld!, blz.12-16
Moens Maarten - Nationalistisch cultuurwerk in Vlaanderen. Van Conscience tot Van den Brande, blz.17-26 (Emile Zola-prijs)
De Buysser Pieter - Tijdpraktijken. Een aangeklede rede, blz.27-33 (Emile Zola-prijs)
Riebbels Frederik - Een verwijt na de 20ste eeuw. Inleiding op een nieuwe generatie, blz.34-35 (Emile Zola-prijs)
Naânaï Joeri - Gebonden aan het rad van fortuin. Beschouwingen over de cultuurindustrie, blz.36-43

UITGELEZEN

Devos Rob - Mens tegenover mens. Solidariteit en zelfgenoegzaamheid in de menselijke verhoudingen, W.Coolsaet, blz.44-45
Stouthuysen Patrick - Herman Vos. Van Vlaams-nationalisme naar socialisme, Bernard Van Causenbroeck, blz.46-48

April

Van Lancker Anne - De meerderheid is nog altijd een minderheid, blz.1-3 (redactioneel)
Biltereyst Daniël en Van Gompel Roland - Pers op zoek naar burger en consument. Bedenkingen bij de nieuwe civieke journalistiek in Vlaanderen, blz.4-13
Deltour Pol - Waar of niet waar? Enkele actuele (vast)stellingen over journalistiek, blz.14-21
Voorhoof Dirk - Naar een Raad voor de Journalistiek?, blz.22-26
Van Evercooren Dirk - Cas.econ.zkt verantw.ondernrs.vr duurz.rel., blz.27-32
Blommaert Jan - Onze Clinton. Over politieke communicatie, publieke opinie en de kloof, blz.33-40
Denayer William - Mobiliteitsproblemen en 'oplossingen' ervoor. Een analyse, blz.41-47

*extra nummer: Mei 1998 - SP-Toekomstcongres *

Selleslach Geert - Tien contracten voor vernieuwing. Over het SP-Toekomstcongres, blz.1-2
Blommaert Jan - Wat is er veranderd? Een vergelijking van de congresteksten van 1974 en 1998, blz.3-13
Vanneste Luc - Meer radicaliteit dan ooit. Over het Economisch contract, blz.14-17
Debusschere Stef - Een valies zonder dromen. Over het Economisch contract, blz.18-20
Raes Koen - Ethiek op zijn smalletjes. Over het Ethisch contract, blz.21-25
De Haes Leo - Hoe een cultuurdiscussie zich vastrijdt. Over het Cultureel contract, blz.26-29
Vandevelde Toon - De sociale zekerheid verzekerd? Over het Sociaal contract, blz.30-34
Balthazar Tom - De hermelijnen revolutie. Over het Justitiecontract, blz.35-39
Stouthuysen Patrick - Wordt het dan toch nog wat met Het Sienjaal? Over het Politiek contract, blz.40-42
Heyerick Luc - Onderwijs met perspectief. Over het Onderwijscontract, blz.43-46
Bossuyt Jean en Laporte Geert - Een haalbare kaart? Over het Mondiaal contract, blz.47-50

Mei

Vermeersch Jan - Oost-Duitsland: de onaangepaste democratie, blz.1-3 (redactioneel)
Delagrange Hendrik en Stoop Reinhard - De allochtoon wordt gediscrimineerd, blz.4-11
Tielen Ronny - De lange weg naar een minderhedenbeleid, blz.12-17
Rayp Glenn - De sociale zekerheid gewogen. De economische mogelijkheid en wenselijkheid van de sociale zekerheid, blz.18-23
Cuyvers Ludo - Tussen droom en daad. Sociale dumping en sociaal protectionisme, blz.24-34
Walgrave Stefaan, Van Aelst Peter en Suetens Mik - Van witte beweging naar slachtofferbeweging. De Tweede Witte Mars, blz.35-41

UITGELEZEN

Stouthuysen Patrick - De Dochters van Marianne. 75 jaar SVV, Denise De Weerdt, blz.42-43
Stouthuysen Patrick - Een eeuw solidariteit. Geschiedenis van de socialistische vakbeweging, L.Peiren en J.J.Messiaen, blz.43
Misplon Filip - De familie De Clerck. De verborgen miljarden, René De Witte, blz.44-45
Van Evercooren Dirk - De verbroken belofte. Voor een Europese eenheidsmunt in dienst van tewerkstelling, R.Janssen, blz.46-48

Juni

Stouthuysen Patrick - Is er toekomst voor politieke congressen?, blz.1-2 (redactioneel)
Vercaigne Conny - Laat de jongeren met rust, blz.3-8
Peleman Johan - Privatisering van veiligheid, blz.9-18
Bulcaen Chris - Tien recente boeken over Afrika. Of hoe springen we met informatie om?, blz.19-29
Leroy Fons - In de werkloosheidsval gelokt of gesukkeld?, blz.30-35
Naânaï Joeri - De hamer of het truweel? Over het Cultureel Contract van de SP, blz.36-42
Hellenbosch Greet - De impact van televisie op kinderen. Over televisie en verantwoordelijkheden, blz.43-48

September

Raes Koen - Links, Nieuw Links, Leeg Links?, blz.1-2 (redactioneel)
Hooghe, Marc - Het zwijgen van Thersites. Over de grenzen van de discussie-democratie, blz.3-10
Vermeersch Jan - Windmolens in plaats van muren. De SPD en de Duitse verkiezingen, blz.12-18
Mestrum Francine - Hoe vertaalt de VN 'menselijke ontwikkeling'?, blz.19-27
Doom Ruddy - Op naar de Congo!, blz.28-33
Huyghe Willi - Naar een jeugdbeleidscultuur, blz.34-45

UITGELEZEN

Devos Rob - Het moeilijke ontmoeten. Verhalen van alledaagse zedelijkheid, Koen Raes, blz.46-47

Oktober

Elchardus Mark - Drie debatten over het referendum, blz.1-3 (redactioneel)
Van Thijn Ed - Hoe reageren we op extreemrechts. Over tolerantie, non-discriminatie en diversiteit, blz.4-8
Brems Eva - Democratie en extreemrechts. Juridische argumenten tegen extreemrechts, blz.9-17
Van Overberghe Luc - Antwoorden op de geglobaliseerde economie. Nieuwe allianties tussen vakbeweging en NGO's, blz.18-24
Buelens Jo - Leren van Gent en andere volksraadplegingen, blz.25-29
Willockx Freddy - Lessen uit het referendum in Sint-Niklaas, blz.30-34
Elchardus Mark - Over beleidsverantwoordelijkheid. Reactie op Luc Huyses oproep tot publieke boetedoening, blz.35-38
Vanneste Luc - De toekomst van het sociaal overleg. Sampol-debat op D-day, blz.39-43
Devos Rob - De eenzijdigheid van Hannah Arendt, blz.44-48

November

Van Lancker Anne - De Weense wals klonk vals, blz. 1-2 (redactioneel)
Meier Petra - Vrouwvriendelijke lijsten in 1999?, blz.3-10
Smits Wendy - Burgerschap en gender. Wat heet politiek?, blz.11-23
Carolus Charles - Wat met het asielbeleid? Naar aanleiding van het overlijden van Sémira Adamu, blz.24-31
De Decker Pascal - De woontorens worden gesloopt. Utopia is veroordeeld. Over kind en badwater in de sociale huisvesting, blz.32-43
Vande Walle Gudrun - Spraakverwarring in de toren, blz.44-46

UITGELEZEN

Vanneste Luc - Bouwen en schaven aan de kwaliteit van de arbeid, R.Huys (e.a.), blz.47-48

December

Selleslach Geert - Neen, we stoppen niet, blz.1-2 (redactioneel)
Dejonckheere Johan en Sels Luc - De revival van de gecomprimeerde werkweek?, blz.3-11
Van Hootegem Geert - De traagheid van organisaties. Een blokkerende factor bij mobiliteit tussen arbeid en niet-arbeid, blz.12-18
Notelaers Guy - Het drama-Renault. De verdere teloorgang van het Belgisch overlegmodel, blz.19-28
Van Haegendoren Mieke en Steijvers Tensie - Deeltijdarbeid in Nederland en België. Tussen bescherming en betutteling, blz.29-33
Cammaerts Bart - De invoering van de sociale chipkaart. Technologische vooruitgang of aantasting van de privacy?, blz.34-36
Van Dyck Ruth - Belgische en Zwitserse taaltoestanden. Zwitserse argumenten voor een Vlaams taalminderhedenbeleid, blz.37-44

UITGELEZEN

Turf Jef - Vereenigd zijn we alles, onvereenigd zijn we niets, Bart De Wilde, blz.45-46
Van Evercooren Dirk - The Entrepreneural Society, Robert Gavron (e.a.), blz.47-48

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.