Abonneer Log in

Brandpunt 23

portfolio

Samenleving & Politiek, Jaargang 17, 2010, nr. 5 (mei), pagina 41 tot 48

Haar speelbak iets anders dan zoals het in de sprookjes wordt beschreven.

Brandpunt 23 is een groep geëngageerde mensen die aan sociaal-maatschappelijke fotografie doen of deze fotografie op technisch, artistiek of maatschappelijk gebied ondersteunen. Brandpunt 23 heeft talloze sociale evenementen, die de normale pers niet kon of wilde verslaan, in beeld gebracht. Brandpunt 23 rekruteert zijn leden zowel bij geïnteresseerde (amateur)fotografen als bij ‘ervaringsdeskundigen’. De organisatie werd in 1998 opgericht. Het heeft tijdens die twaalf jaar een sociaal-maatschappelijk fotoarchief van zo’n 1600 foto’s opgebouwd rond 43 maatschappelijke thema’s en hun aantal groeit nog dagelijks aan. De beelden zijn tijdloos wegens niet gedateerd. Allen hebben met ‘De mens’ te maken tijdens zijn interactie met ‘Het leven’. Vele foto’s staan voor de verbeelding van duidelijke fenomenen in onze maatschappij. In deze portfolio zijn enkele foto’s gepubliceerd uit het archief van Brandpunt 23 rond armoede.

Samenleving & Politiek, Jaargang 17, 2010, nr. 5 (mei), pagina 41 tot 48