Abonneer Log in

G500

Project in de kijker

Samenleving & Politiek, Jaargang 19, 2012, nr. 6 (juni), pagina 45 tot 47

In Nederland bouwt G500 aan een generationele beweging van 500 verantwoordelijke jongeren tot ongeveer 35 jaar. Bedoeling is dat 500 jongeren, via G500, lid worden van de middenpartijen VVD, CDA en PvdA om van binnenuit de Haagse politiek te dwingen tot een hervormingsgezinde en toekomstgerichte politieke agenda voor oud én jong. G500 heeft daarvoor een tienpuntenplan opgesteld dat het eind juni op de congressen van de drie middenpartijen wil agenderen.

DE MACHT WORDT ENKEL GRIJZER

De initiatiefnemers van G500 vertrokken vanuit de analyse dat de macht in Nederland aan het vergrijzen is en uit een relatief klein aantal personen bestaat. Jongeren delen niet in die macht. Politiek gezien zijn oudere generaties sterk vertegenwoordigd. Niet alleen omdat in Nederland ouderen vaker naar de stembus gaan, maar ook omdat de (midden)partijen waarop zij stemmen dominant zijn. Daarnaast neemt de kloof tussen de gemiddelde leeftijd van de kiezer en het partijlid toe. Een CDA-lid is gemiddeld 67 jaar, de kiezer gemiddeld 51 jaar. Ook bij PvdA en VVD is zulke leeftijdskloof te zien. Bovendien is bij de centrumpartijen het ledenaantal de laatste tien jaar met 10% tot ruim 20% gezakt. Het CDA wijt een derde van de krimp aan het overlijden van oude leden. G500 vertrekt vanuit een simpele rekensom: aan een gemiddeld congres nemen zo’n 750 tot 1250 leden deel, met (G)500 moet het mogelijk zijn meerderheden te forceren.

WAAROM NIET MET ALLE PARTIJEN?

Waarom dan enkel lid worden bij middenpartijen? Simpel: daar ligt de macht. VVD, CDA en PvdA zijn al 60 jaar dominant. Het aantal dagen sinds de Tweede Wereldoorlog dat niet twee van de drie partijen zitting namen in het kabinet is zeer laag: 293 dagen, nog geen jaar. Omdat jongeren stemmen op partijen op de flanken (hoogopgeleiden op GroenLinks, D66, ChristenUnie, en laagopgeleiden op PVV), vormt het vergrijsde electoraat het centrum van de macht. Woordvoerder Sybert Van Lienden benadrukt dat G500 een jongerenbeweging is, geen jongerenpartij. Dat zou alleen maar verdere versplintering inhouden. Door de verbinding aan te gaan met de vergrijsde macht wil de G500 de agenda’s van de politieke middenpartijen zelf veranderen. Pragmatisme is daarbij het codewoord. Volgens Van Lienden kunnen een sociaaldemocraat, liberaal, christendemocraat tot eenzelfde conclusie komen. Alle drie willen ze een bepaalde vorm van solidariteit. Een realistische gedachte of een verloochening van de essentie van politiek, namelijk het realiseren van eigen idealen?

TIENPUNTENPLAN

We citeren de uitgangspunten van G500. Ten eerste: G500 wordt enkel lid van de partijen om hun idealen om te zetten in standpunten van de centrumpartijen. Ten tweede: G500 is niet uit op functies, baantjes of anderszins. Ten derde: zodra de plannen gerealiseerd zijn, kan de G500 zichzelf opheffen. Ten vierde: G500 laat zich niet kapen door partijpolitieke campagnes. Wij zullen dan ook scherp zijn op de leden die zich aan G500 verbinden. Ten vijfde: G500 probeert waar mogelijk samen te werken met leden binnen de partijen die ook voor hervormingen zijn; het resultaat is wat telt.

In april stelde G500 een tienpuntenplan op, het uitgangspunt van de jongerenbeweging. Daaruit blijkt sterk de onrust dat jong en oud uit elkaar gedreven worden, dat jongeren eenzijdig de rekening krijgen en dat ouderen in steeds grotere getale aanwezig zijn en steeds meer gaan kosten. Het is een visie voor de toekomst die, wat G500 betreft, past bij de tijd waarin we leven én rekening houdt met de uitdagingen waar we nu, maar vooral ook in de toekomst, tegenaan lopen.

Het tienpuntenplan omvat:
1/ Onderwijs. Voorkom dat jongeren zich al op jonge leeftijd in de schulden steken en investeer 2,5% van het BBP meer in het onderwijs.
2/ Zorg. Meebetalen naar draagkracht aan zorg in de laatste jaren van het leven.
3/ Werken. Creëer naast flexibele en vaste contracten een eindig vast contract.
4/ Wonen. Maak starterswoningen betaalbaar, beperk de hypotheekrenteaftrek en maak het huurrecht flexibeler.
5/ Pensioenen. Schaf de doorsneepremie af. Geef mensen vrijheid hun eigen pensioenfonds te kiezen en introduceer individuele pensioenrekeningen.
6/ Sociale zekerheid. Zorg dat ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) zich tegen een vaste lage prijs kunnen inkopen in de sociale zekerheid.
7/ Duurzaamheid. Fossiele brandstoffen worden te duur door schaarste en conflicten. Overheid en bedrijfsleven moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat in 2030 Nederland 50 procent van haar energie uit duurzame bronnen haalt.
8/ Investeren in de toekomst. Stop de aardgasbaten in een Nationaal Investeringsfonds.
9/ Staatsschuld. We moeten de staatsschuld zo min mogelijk doorgeven aan volgende generaties. Leningen door de staat moeten daarom binnen tien jaar afbetaald worden.
10/ Grondwet. Spreiding van welvaart moet ook tussen generaties worden verankerd in de Grondwet.

AANLOOP NAAR VERKIEZINGEN OP 12 SEPTEMBER

In mei lanceerde G500 het OranjePAC, waarmee het zich actief wil gaan bemoeien met de verkiezingscampagne. Inspiratie werd gehaald uit de PAC’s, political action committees, in de Verenigde Staten: burgerinitiatieven in de vorm van een stichting die niet is gelieerd aan bepaalde politieke partijen maar via reclame wel invloed probeert uit te oefenen. Dat is net de bedoeling van het OranjePAC. Een hele zomer lang met een multimediale campagne politici scherp houden en het tienpuntenplan in beeld brengen. Door slim gebruik te maken van alle media wil G500 zich actief mengen in de Tweede Kamerverkiezingen.

BENIEUWD

G500 is een ambitieus initiatief om de macht van binnenuit te reorganiseren. Eind juni is daarbij een sleutelmoment: op 23 juni vindt het VVD-congres plaats, op 30 juni dat van de CDA en PvdA. Het zal het make-or-break moment van de beweging zijn. Dan moeten de 500 jongeren, die lid geworden zijn van de drie middenpartijen, de congressen overrompelen en voorstellen doen voor een hervormingsgezinde en toekomstgerichte politieke agenda. We weten dat partijen vaak ware machtsbastions zijn. Benieuwd of deze politieke hackers in hun opzet slagen.

Wim Vermeersch
Redactiesecretaris **_
Samenleving en politiek**_
Meer info: www.g500.nl

Samenleving & Politiek, Jaargang 19, 2012, nr. 6 (juni), pagina 45 tot 47

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.