Abonneer Log in

Manifest voor moedige mensen

Project in de kijker

Samenleving & Politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 5 (mei), pagina 48 en 57

Naar aanleiding van de integratie van de OCMW's in de gemeenten lanceert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een wake-upcall voor politici om werk te maken van een sterk lokaal sociaal beleid: het Manifest voor moedige mensen.

Dit tijdsgewricht biedt veel kansen. We leven alsmaar langer en we hebben het nog nooit zo goed gehad. We zijn gezonder en beter opgeleid dan ooit. Er is echter ook een keerzijde. Armoede neemt toe. Werk is er niet voor iedereen. Steeds meer mensen kunnen hun schulden niet aflossen. Er zijn te weinig betaalbare woningen, te weinig plaatsen in scholen en kinderopvang. De wachtlijsten in de zorg groeien snel aan. Veel mensen - alleenstaanden, ouderen met een klein pensioen of mensen met een migratieachtergrond - wankelen op de rand van de bestaansonzekerheid. Oude zekerheden staan op losse schroeven. Mensen trekken zich terug. Het onbegrip voor en het ongeduld met de meest kwetsbare medemensen groeit. Het draagvlak om armoede en sociale uitsluiting op een structurele manier aan te pakken staat onder druk. Ook al is er een tegenbeweging die aan kracht wint.

Lokale besturen zien wat borrelt in de samenleving. Lokaal komt alles samen: de moeilijkheden en de mogelijkheden. Een gemeente is de plek waar mensen leven, liefhebben, werken, sporten, zich amuseren, hun kinderen naar school sturen. De plek waar ze zich, alleen of in organisaties, inzetten. De plek waar mensen willen investeren, in zichzelf en in anderen. Lokale besturen kennen de buurten als onze broekzak. Omdat wij onze burgers dicht op de huid zitten, kunnen we meer doen dan pleisters op wonden plakken. Als de burger met een probleem of een frustratie zit, is het lokale bestuur de eerste overheid waar hij aanklopt.

EEN MENSWAARDIG BESTAAN

'Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan', zo staat het in de Grondwet en in de OCMW-wet van 1976. Wij willen daar garant voor staan. Wij geloven dat een sterk lokaal sociaal beleid armoede helpt uit te roeien en gelijke kansen garandeert voor iedereen. Wij combineren daarbij een breed aanbod dat beschikbaar en toegankelijk is voor alle inwoners met extra ondersteuning voor mensen die niet uit eigen kracht aansluiten bij de samenleving. Wij waken er als lokale besturen over dat niemand wordt uitgesloten. We bevorderen de sociale cohesie door leefbare, (verkeers)veilige en propere buurten te stimuleren met een gezonde sociale mix, met voorzieningen die mensen naar wijken trekken en houden. We creëren gastvrije gemeenten waar mensen elkaar spontaan vinden en zorgen voor de voorwaarden voor een vrijetijdsaanbod en een verenigingsleven.

EEN STERK LOKAAL BELEID

Zo'n sterk lokaal sociaal beleid is toegankelijk, verbindend, vernieuwend en versterkend.

Toegankelijk. We slopen de drempels die de toegang tot het leven in onze gemeente remmen: de schaamte die mensen doet aarzelen om op onze hulpverlening een beroep te doen, de financiële remmen die hen weghouden van sport- en cultuuractiviteiten, de gebrekkige mobiliteit die hen aan huis kluistert, het tekort aan kinderopvang dat hen van de arbeidsmarkt houdt.

Verbindend. We moedigen de burgers aan om zich te organiseren en zelf met alternatieven te komen. We zetten onze schouders mee onder organisaties, verenigingen en bedrijven die mensen proberen mee te trekken, omdat zij ook eigenaar zijn van de publieke zaak.

Vernieuwend. We staan open voor nieuwe behoeften en nieuwe ontwikkelingen, en kijken over de gemeentegrenzen heen. We verbergen ons niet achter regels of andere beleidsniveaus om bij het status quo te blijven.

Versterkend. We geloven in de veerkracht van mensen, ook na forse tegenslagen. We vertrekken van hun capaciteiten en mogelijkheden. We vergroten hun autonomie zodat ze hun leven weer zelf in handen kunnen nemen.

OPROEP AAN MOEDIGE MENSEN

We doen een oproep aan politici met visie, voor wie politiek meer is dan de waan van de dag. We doen een beroep op beleidsmensen die weten waar ze op lange termijn heen willen en die daarvoor doortastende keuzes maken. Als lokale besturen pleiten we voor krachtig leiderschap, dat de deskundigheid van zijn medewerkers erkent en voedt, en dat via een cultuur van dialoog, overleg en zelfkritiek voortdurend de kwaliteit verbetert. Wij vragen de Vlaamse en federale overheid om de lokale besturen de ruimte en het vertrouwen te geven om dit alles te doen. Wij vragen lokale besturen om luid en duidelijk te stellen dat het aan boord hijsen en houden van alle burgers ieders verantwoordelijkheid is. Want een samenleving met minder ongelijkheid die alle burgers omarmt, komt iedereen ten goede.

De integrale tekst van het 'Manifest voor moedige mensen' is te verkrijgen bij Uitgeverij Politeia

Samenleving & Politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 5 (mei), pagina 48 en 57

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.