Abonneer Log in

Over het leven

portfolio

Samenleving & Politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 9 (november), pagina 33 tot 40

Nathalja

Het is een heldere dag. We zijn in de tuin en het licht is onwezenlijk mooi. Een ritueel in een tafereel, zoals ze daar zit. Naar haar kinderen gekeerd, lichtjes voorovergebogen, haar hand raakt de wang van haar dochter. Haar hele lichaam is zorg. Ga nu maar even spelen, zegt ze. Bedachtzaam brengt ze haar verhaal. We luisteren en we knikken. Soms vallen er stiltes, het valt niet altijd uit te leggen. Nathalja’s verhaal schuift met schokjes naar binnen. Terwijl zij vertelt, vragen we het ons af: hoe ver reikt de veerkracht van een moeder die de gevolgen draagt van keuzes die ze zelf niet maakte?

De portretten komen uit het zopas verschenen boek Over het leven. Inleefboek armoede (Acco, 2017). Anneleen Stollman en Wendy Valijs namen deel aan een inleefweek armoede. Ze ondervonden dat armoede niet alleen je portemonnee, maar ook je gedachten beïnvloedt. Gegrepen door deze ervaring, zochten ze mensen op die in armoede leven en luisterden ze naar hun verhaal. In dit boek ontmoet je Rik, Rachid, Anna, Cindy, Robert, Danny, Nathalja en Ingrid. Zij vertellen hoe ze dag in dag uit knokken om het hoofd boven water te houden. Je leest ook mee in het dagboek van deelnemers aan een inleefweek, die een week lang probeerden rond te komen met een uitkering. Koop het boek op www.acco.be en steun zo WELZIJNSZORG, de initiatiefnemer van de inleefweek armoede.

Samenleving & Politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 9 (november), pagina 33 tot 40