Log in

F*ck the experts?

Ons sterkste argument tegen anti-wetenschappelijke aanvallers is dat we eerst en vooral goede wetenschap bedrijven

Ik maak me zorgen over de voortdurende ondermijning van het statuut van de wetenschap en van de wetenschappers, van expertise en deskundigheid.

Ik doe dat niet vanuit corporatistisch eigenbelang, niet om de privileges van academici te vrijwaren. Ik doe dit omdat, door het gezag van kennis en expertise te ondergraven, uiteindelijk ook elk rationeel debat onmogelijk wordt. Als niet meer kan worden gedebatteerd op basis van feiten en argumenten, dan blijven alleen brute macht en geweld over. En dan is het gedaan met de democratie.

Dat zijn, ik ben me er van bewust, grote woorden. Maar het gaat ook om...

Samenleving en politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 1 (januari), pagina 56 tot 57