Log in

A European Social Union after the Crisis

A European Social Union after the Crisis

Frank Vandenbroucke, Catherine Barnard, Geert De Baere (ed)
Cambridge University Press, Cambridge, 2017

Nu de Europese Commissie met de Europese Pijler van Sociale Rechten een poging doet om de Europese Unie een sterker sociaal gezicht te geven, is een academische kijk op hoe dat er zou kunnen uitzien erg welkom. Inzichten over hoe het verder moet met de Europese integratie na de opeenvolgende economische, sociale en politiek crises die Europa troffen, hebben Frank Vandenbroucke en collega's ertoe aangezet om hun idee├źn te verzamelen in een boek rond het centrale idee van een 'Europese Sociale Unie'.

Het boek tracht in 19 bijdragen en meer dan 500 bladzijden zowel het wat, waarom en hoe van...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 2 (februari), pagina 78 tot 81