Log in

Mohammed op het politieke toneel: steracteur of figurant?

Volgens de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor heeft 18,4% van de Vlaamse bevolking buitenlandse roots 1 , terwijl dat voor slechts 5,6% van de Vlaamse parlementsleden het geval is. 2 Etnische minderheden zijn sterk ondervertegenwoordigd in de politiek. Dit kan deels worden toegeschreven aan de verspreide electorale steun voor etnische minderheidskandidaten. Maken Vlaamse kiezers gebruik van etnische stereotypen als ze kandidaten beoordelen? Schatten ze deze kandidaten, bijvoorbeeld, in als linkser? Of als minder competent?

Etnische minderheden blijven, op enkele uitzonderingen na, tot vandaag veelal verdoken in de coulissen van de politieke macht. Vooraleer de politieke ondervertegenwoordiging van etnische minderheden kan worden aangepakt, is inzicht in de redenen achter deze politieke afwezigheid nodig. Aangezien onderzoek heeft aangetoond dat institutionele factoren, zoals het kiessysteem, slechts een beperkte invloed hebben op het niveau van vertegenwoordiging, dringt onderzoek naar culturele determinanten zich op.3 Dit onderzoek biedt een antwoord op deze oproep. Het onderzoekt of Vlaamse kiezers gebruik maken van etnische stereotypen als ze kandidaten beoordelen.

Onderzoek naar de rol van kiezers is tot nu toe voornamelijk beperkt gebleven...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 2 (februari), pagina 48 tot 55