Log in

De diefstal van de eeuw

De diefstal van de eeuw

Jan Walraven
Van Halewyck, Antwerpen, 2018

Over privacy wordt alleen gesproken als het echt niet anders kan. Privacy werkt door in alles wat we doen, maar is gedoemd onzichtbaar te blijven tot een incident – groter dan het vorige, want alles went – voldoende rendabel is om er media-aandacht aan te schenken. Die aandacht is uiterst selectief en ondertussen aardig voorspelbaar, en vooral heel veilig geframed. Dan wordt privacy het onderwerp van een simpel verhaal, waarin een 'stouterik' wordt opgevoerd. Die heeft iets 'stouts' gedaan en dient bekijfd te worden. Geïsoleerde feiten worden min of meer correct weergegeven en geduid door experten en andere opiniemakers in...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 10 (december), pagina 71 tot 73