Log in

No jobs

No jobs

Fons Leroy
Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2018

Fons Leroy, VDAB topman, haast zich om te verzekeren dat hij geen toekomst zonder werk voorziet. Het zijn de jobs van vandaag die zullen verdwijnen. Het werk zal radicaal veranderen, maar dat is wat hem betreft positief. We moeten vooral niet proberen om technologische evoluties tegen te houden. Het zijn opportuniteiten die een technologie in dienst van de mens mogelijk maken. De huidige jobs zijn gefragmenteerd, taakgericht, functioneel, tayloristisch, beklemmend. Ze zijn echter vooral geestdodend. Jobs van de toekomst zijn gericht op competenties en worden ingebed in een loopbaanbeleid. Je past je niet aan je werk aan, maar het werk...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 1 (januari), pagina 70 tot 72