Log in

Als het klimaat een bank was, was het al gered

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 3 (maart), pagina 58 tot 59

Waarom we het over een ander monetair beleid moeten hebben.

‘Green QE/groene verruiming’ of ‘helikoptergeld’: naïeve, wereldvreemde of zelfs populistische voorstellen waar geen argumenten aan vuil hoeven gemaakt te worden; ze leiden onherroepelijk tot inflatie en dat is slecht voor de economie. Punt. Toch laat dit debat zich niet zo makkelijk van tafel vegen. Helikoptergeld is waarschijnlijker dan velen zich kunnen voorstellen en wel omdat de huidige macro-economische beleidskeuzes grotendeels gefaald hebben.

Als antwoord op de deflatoire gevolgen van de eurocrisis startte de Europese Central Bank (ECB) in maart 2015 met een grootschalig opkoopprogramma van staats- en bedrijfsobligaties, ook gekend als QE (Quantitative Easing). Daarvoor maakte de ECB de voorbije...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 3 (maart), pagina 58 tot 59