Log in

De strafzaak Bruno Verlaeckt: een gevaarlijk precedent

Op 24 april staat de regionale ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt terecht voor het Hof van Beroep vanwege zijn sleutelrol bij het blokkeren van de toegang tot de Antwerpse haven. Deze korte, vreedzame actie op 24 juni 2016 wordt allicht één van de meest besproken blokkades ooit omdat het parket voor het eerst een vakbondsleider wil straffen voor ‘kwaadwillige belemmering van het verkeer’. Maar is hier niet eerder sprake van een kwaadwillige belemmering van het stakingsrecht?

Voor alle duidelijkheid: al vanaf de jaren 1990 blokkeren stakingsposten af en toe enkele kruispunten aan de Scheldelaan, de toegangspoort tot de industriezone van de haven waar, behalve misschien een verdwaalde Chinese toerist, alleen personeel van de Antwerpse (petro)chemie passeert. Nooit gaf dit aanleiding tot noemenswaardige incidenten, laat staan strafvervolging. Volgens de traditie maakte de politie afspraken met de vakbondsverantwoordelijken, overeenkomstig artikel 1 van de Wet op het Politieambt: ‘De politie draagt bij tot de bescherming van de individuele rechten en vrijheden, evenals tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij.’

In juni 2016 gooien burgemeester en politie het roer om....

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 3 (maart), pagina 67 to 71