Log in

Kernenergie, een geloof met veel belangen

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 3 (maart), pagina 52 tot 57

België is in zijn elektriciteitsbevoorrading zeer kwetsbaar geworden door te veel kernenergie in te veel vrije markt. Een vroegere sluiting van de vijf probleemreactoren in België kan de verlenging van de twee veiligste reactoren tijdelijk verantwoorden, mits strikte voorwaarden. Maar au fond heeft kernenergie weinig toekomstkansen in België.

De vrees voor schaarste aan elektriciteit, de politieke druk van Engie om de uitstapwet te wijzigen en de klimaatdiscussie hebben kernenergie weer in de kijker gezet. De verlenging van de levensduur van onze oudste kerncentrales hapert. Het toont hoe technologisch kwetsbaar onze nationale elektriciteitsbevoorrading is door een gebrek aan diversiteit van productiemiddelen. Desondanks draait de lobbymachine van het Nucleair Forum op volle toeren, mee ondersteund door nucleaire onderzoeksinstellingen. Klimaatstudies leren dat de impact onomkeerbaar is wanneer we de nu gekende olie-en kolenreserves zouden ontginnen voor gebruik. Het gezondheidsprobleem van fijn stof noch de CO₂-output staan er goed voor, ondanks ons...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 3 (maart), pagina 52 tot 57