Log in

Waarom het klimaatdebat rechts in het defensief duwt

Dankzij de klimaatspijbelaars heeft klimaat migratie verdrongen als hét grote thema in het maatschappelijk debat. Waar linkse partijen en stemmen het moeilijk hebben om zich rond migratie te positioneren en een klare progressieve visie te brengen, lijkt het klimaatdebat meer mogelijkheden te bieden.

‘Het klimaat is niet links of rechts’, hoor je vaak. Of in de woorden van Anuna De Wever: ‘Het klimaat heeft geen politieke kleur. Het staat daarboven, het belangt iedereen aan’.[1] Dat de aarde opwarmt, is inderdaad niet links of recht, maar een feit. Dat we de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk moeten reduceren, en naar klimaatneutraliteit of zelfs nuluitstoot moeten in 2050, is de wetenschappelijke consensus, en staat los van politieke voorkeur.

Maar zoals de debatten van de jongste weken duidelijk maken, blijkt het toch moeilijk om de links-rechtstegenstelling te vermijden. Want als het over oplossingen gaat, is...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 3 (maart), pagina 44 tot 49