Abonneer Log in

Een witte canon

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 18 tot 19

Je kan geen Vlaamse gemeenschap vormen met enkel de blik op het verleden.

Vraag aan een middenveldorganisatie in Vlaanderen wat ze als haar rol in de samenleving ziet en gemeenschapsvorming staat doorgaans bovenaan. Mensen een plaats aanbieden waar ze zich thuis voelen, hen het gevoel geven dat ze ergens bij horen en een gemeenschapsgevoel promoten, het behoort tot de kern van hun missie.

Veel gemeenschappelijke grond met de nieuwe Vlaamse regering, zou je denken. Die regering gaat volgens het regeerakkoord voor een 'warm en sociaal Vlaanderen' en vermeldt daarbij in één adem de rijkdom aan 'organisaties, verenigingen en vrijwilligers' in Vlaanderen. Voor de Vlaamse regering valt gemeenschapsvorming zonder meer samen met de vorming...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 18 tot 19