Abonneer Log in

Een Maghrebijnse onderneemster in Thuis

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 1 (januari), pagina 16 tot 17

Vlaanderen laat te veel kansen liggen om het allochtoon ondernemerspotentieel te verzilveren.

In Vlaanderen zijn er vele allochtonen, maar het land allochtonië bestaat niet. Mensen met een migratieachtergrond vormen geen homogene groep, zoals de benaming doet vermoeden. Sommige mensen zijn als vluchteling naar hier gekomen, de ene door arbeidsmigratie, de ander volgde de liefde. Mensen hebben een diverse afkomst, een verschillende reden van migratie maar ook andere opleidingsniveaus en diploma's.

In het straatbeeld springen vooral de kruidenierswinkeltjes of kebabzaken in het oog. Deze traditionele ondernemers doen dit meestal uit noodzaak, omdat de gewone arbeidsmarkt hen de kansen niet biedt. We kunnen daar enkel respect voor opbrengen. Ze voorzien niet enkel in hun...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 1 (januari), pagina 16 tot 17