Abonneer Log in

Honger in België

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 8 (oktober), pagina 36 tot 37

De Voedselbanken zijn voor steeds meer mensen levensnoodzakelijk.

België telt negen regionale Voedselbanken, verenigd in de Belgische Federatie van Voedselbanken. Zij zorgen voor de aanvoer en verdeling van voedsel en hygiëneproducten naar de 620 aangesloten verenigingen, die instaan voor de verdere verdeling aan de mensen in nood. De organisatie steunt nagenoeg volledig op vrijwilligers.

De Voedselbanken hebben tijdens de eerste golf van de coronacrisis noodgedwongen een belangrijke rol gespeeld. Het aantal mensen dat de eerste maanden van de crisis beroep heeft gedaan op kosteloze voedselhulp steeg naar ongekende hoogten. Het aantal volwassenen en kinderen nam toe van ongeveer 170.000 in februari tot circa 195.000 in de maand mei,...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 8 (oktober), pagina 36 tot 37