Abonneer Log in

Radicaal kiezen voor Open Onderwijs

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 8 (oktober), pagina 42 tot 47

Een pleidooi tegen de sluipende, en soms opzichtige, vormen van commercialisering van het onderwijs en voor het gebruik van open modellen in het onderwijs.

Onlangs trokken opnieuw een pak leerlingen naar school. Nog niet voor hun eerste schooldag, wel om voor de aanvang van het schooljaar een stapel glossy leerboeken op te pikken. Dure leerboeken betaald door ouders, de onderwijsinstellingen en de samenleving. Uiteraard behoort een degelijke laptop met de nodige Microsoftlicenties en Smartschool ook tot het arsenaal van de modelleerling.

Waar is de tijd dat in elk klaslokaal een stencilmachine stond, waar de leerkracht het ambachtelijk cursusmateriaal liet drukken door zijn leerlingen, die vol enthousiasme de hendel hanteerden?

Nee, dit is geen pleidooi voor een terugkeer naar het verleden, wel voor het ten...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 8 (oktober), pagina 42 tot 47