Abonneer Log in

Hoger, Lager

EDITO

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 10 (december), pagina 2 tot 3

Er is heel wat discussie of de coronapandemie de armoede wel echt doet toenemen.

Doet corona de armoede stijgen, of niet? Het lijkt een simpele vraag waarop een simpel antwoord bestaat. Toch is er heel wat discussie of de coronapandemie de armoede wel echt doet toenemen. Het publieke debat ter zake lijkt wel een spelletje Hoger, Lager. Aan de ene kant worden met de regelmaat van de klok onheilstijdingen bericht over stijgende armoede, lange rijen aan de voedselbanken en een sociale crisis zonder weerga. De Standaard schreef dat de vloer onder de welvaartsstaat wegzakt. Aan de andere kant blijft het met een vergrootglas zoeken naar een rimpeling in de werkloosheids- of leefloonstatistieken. Wie zal...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 10 (december), pagina 2 tot 3