Abonneer Log in

Hervorm de economieopleidingen

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 4 (april), pagina 14 tot 15

De diversiteit in het economische denken vindt maar moeilijk een weg naar onze universiteiten.

Heel wat elementen in de basiscursussen economie zijn gestoeld op het neoklassieke denken – economische agenten die zich rationeel en met exclusieve focus op eigenbelang gedragen, een sterk geloof in de vrije markt als motor van de economie, en een primaire focus op efficiëntie en economische groei. Binnen dit denkkader is het gebruikelijk om de economie als een losstaand systeem te zien dat losstaat van de natuurlijke omgeving waarbinnen ze opereert. De weinig realistische assumpties die aan de basis van liggen van het neoklassieke denken, laten toe om eenvoudige modellen te ontwikkelen waarbinnen het gedrag van economische agenten en hun...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 4 (april), pagina 14 tot 15