Abonneer Log in

De Doodstraf

Samenleving & Poëzie

Rosalie Loveling (Nevele, 19 maart 1834 – aldaar, 4 mei 1875) was een Vlaams schrijfster. Loveling werd geboren in het Oost-Vlaamse Nevele, waar ze ook opgroeide. Samen met haar zuster Virginie debuteerde Rosalie met realistische en observerende gedichten, die een sentimentele ondertoon hadden. Ze brachten ook novellen en schetsen uit, die zowel het landelijk milieu met zijn boerenbevolking als de stadsburgerij tot onderwerp hadden.

Zij kwamen hem wekken te middernacht.
- Hij ademt zoo kalm en hij slaapt zoo zacht.

Zij zagen die rust op de ruwe spond;
Zij riepen hem driemaal voor hij het verstond.

Hij opende de oogen en zuchtte zoo diep:
Hij wist het, het was de dood die hem riep.

Het was een klare zomernacht.
Zij hadden hem liever genade gebracht.

Zij lazen, ontsteld, hem zijn vonnis af;
Met gebogen hoofd hoorde hij zijne straf.

Hij was nog zoo jong, en de doodslaap is lang.
Zijn laatste morgen brak aan in 't gevang.

De priester wees hem op het heilige kruis.
Hij had nog zijn' moeder en zusterkens thuis.

Hij heeft tot den dood zich gelaten bereid
En dank en vaarwel aan zijn wachters gezeid.

De wet veroordeelde hem ter dood,
Zijn genade verwierp de koning groot.

De wachters zeiden: wij willen hem wel
Gebonden brengen uit zijne cel.

De grafmaker zei: ik wil zijn graf
Wel delven, hij heeft verdiend zijne straf.

En 't karreken voor de poort zegde stil:
En ik naar 't schavot hem wel voeren wil.

Ginds stond de beul, omhoog, alleen;
Zij brachten er den gevangene heen.

Hij zag hem aan, - van naderbij -
'En ik, ik wil hem niet dooden' riep hij.

De menigte juichte om dat vroom gemoed.
Zij waren niet dorstig naar zijn bloed.

Wat ware uwe doodstraf, o Maatschappij,
Indien alle beulen eens spraken als hij?

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.