Abonneer Log in

De blinde vlek van de Europese Green Deal

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 10 (december), pagina 52 tot 57

De Europese Green Deal toont een misplaatst vertrouwen in de markt en zwijgt over de rol van de publieke diensten om de klimaatdoelstellingen te halen.

De beelden van deze zomer liggen nog vers in het geheugen. We zagen hoe brandweerlieden grote bosbranden trachtten te blussen of op bootjes door kolkend water navigeerden om mensen te redden van de verdrinkingsdood. Het onderstreepte het belang van voldoende middelen om te kunnen reageren op extreem weer. De brandweer klaagt in vele landen echter al jaren over het gebrek aan middelen. Bezuinigingen tijdens de hoogdagen van de Europees gecoördineerde besparingsdrift maken dat ze het met minder middelen moet doen. Ook de investeringen om de gevolgen van klimaatverandering structureel op te vangen en dergelijke fenomen te voorkomen, blijven helaas achter....

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 10 (december), pagina 52 tot 57