Abonneer Log in

De COP26 was (g)een maat voor niets

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 10 (december), pagina 58 tot 59

De klimaatconferentie in Glasgow was geen onverdeeld succes, maar leverde niettemin enkele belangrijke resultaten op.

De 26e 'Conference of the Parties to the United Nation's Framework Convention on Climate Change', beter gekend als de COP26, in Glasgow was geen onverdeeld succes. Ze zorgde voor frustratie bij klimaatactivisten. Niettemin leverde ze enkele belangrijke resultaten op.

MEER KLIMAATAMBITIE

Ten eerste presenteerden veel landen een herziening van hun nationale klimaatplannen. Op basis hiervan berekende het Internationaal Energie Agentschap dat – als alle plannen volledig worden geïmplementeerd – de wereld een opwarming van 1,8°C zal kennen in vergelijking met de pre-industriële periode. Dat is dicht bij de centrale doelstelling van het Parijs Akkoord dat 'well below 2°C' vooropstelt....

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 10 (december), pagina 58 tot 59