Abonneer Log in

Mensen in armoede op weg zetten naar eerstelijnszorg

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 10 (december), pagina 16 tot 17

Community Health Workers zijn een laagdrempelig antwoord op zorgvragen in de meest kwetsbare wijken.


©ID/Brecht Van Maele

Ziek zijn mag niet arm maken, arm zijn mag niet ziek maken. Het is een stelling die kan rekenen op grote consensus, maar de feiten tonen helaas een ander beeld. Vooral mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties vinden moeilijk hun weg naar de eerstelijnsgezondheidszorg, stellen zorg uit of vermijden ze. Met de Covid-19-crisis is de bestaande kloof er niet kleiner op geworden. Om dit toegankelijkheidsprobleem aan te pakken, lanceerde de federale ministerraad op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, begin 2021 het project Community Health Workers (CHW).

Terwijl vele landen al decennia sterk inzetten op een structurele...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 10 (december), pagina 16 tot 17