Abonneer Log in

Minimuminkomens beschermen niet tegen armoede

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 10 (december), pagina 26 tot 32

Het minimuminkomen in Vlaanderen volstaat meestal niet om menswaardig te kunnen leven en ook de impact van sociale voordelen is vaak onvoldoende. Sociale huisvesting maakt wel een groot verschil, maar daar nemen de wachtlijsten toe. Er is nood aan sterk federaal en regionaal beleid.

MENSWAARDIG INKOMEN ALS GRONDRECHT

Sinds het recht op menswaardig leven in 1994 werd opgenomen in de Belgische grondwet (artikel 23) hebben politici op alle beleidsniveaus duidelijke verplichtingen om de voorwaarden te scheppen zodat elke burger de mogelijkheid krijgt om een menswaardig leven te leiden. Niettegenstaande er een grote eensgezindheid is over dit recht, hebben beleidsmakers nood aan een benchmark die dit recht vertaalt in een menswaardig besteedbaar inkomen.

De Belgische referentiebudgetten((1)), die sinds 2008 worden opgemaakt door CEBUD (Centrum voor budgetadvies en -onderzoek), vullen deze leemte op. Referentiebudgetten zijn geprijsde korven van goederen en diensten die, op basis van...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 10 (december), pagina 26 tot 32