Abonneer Log in

'1994 - Inhoudstafel'

Inhoud 1994 - jaargang 1

De eerste jaargangen van Samenleving en politiek (opvolger van Socialistische Standpunten)_ _ werden uitgegeven door de studiedienst van de Socialistische Partij. Sinds 2000 is Stichting Gerrit Kreveld de uitgever van het tijdschrift.

Januari

Raes Koen - Solidariteit als grondslag (redactioneel), blz.3-5
Deschouwer Kris - Leven om te kiezen, of kiezen om te leven. Een sociaaldemocratische visie op democratie, blz.6-11
Naert Frank - Democratie, politiek en economie, blz.12-16
Van Lancker Anne - Een 'zachte dood' voor het euthanasiedebat, blz.17-19
Elchardus Mark - Gekaapte deugden. Over de nieuwe politieke breuklijn en de zin van limieten, blz.20-27
Van Evercooren Dirk – Gattverdamme, blz.28-30
Leroy Fons - Werkloosheid op de wip, blz.31-36
Spinnewyn Frans - Inkomensvorming en de markt, blz.38-43
Doom Ruddy - Le petit-mal belge, blz.44-47

UITGELEZEN

Raes Koen - Kiezen is verliezen. Onderzoek naar de politieke opvattingen van Vlamingen, M.Elchardus, e.a., blz.49-50

*Februari *

Raes Koen - Over gebruiken en misbruiken (redactioneel), blz.1-2
Bonte Hans - Sociale economie of socialistische economie?, blz.3-6
Drèze Benoit - Tegengif voor uitsluiting. De Waalse sociale economie, blz.7-14
Van Massenhove Frank - Invoegeconomie. De Vlaamse sociale economie, blz.16-20
Willockx Freddy - De generatieoorlog, blz.21-24
Vermeersch Jan - De opkomst van de Lega Nord. Over rechts-populistische tendensen, blz.25-30
Perceval Luk - Politici en kunstenaars, blz.31-32
Calewaert Jan - De KNS als metafoor, blz.33-35
Voorhoof Dirk - Pers en politiek. Minister Claes versus Het Laatste Nieuws, blz.36-40
Tuyttens Bernard - Zweden naar beneden?, blz.41-43

UITGELEZEN

Vermeersch Jan - Making democracy work. Civic traditions in modern Italy, Robert D.Putnam, blz.45-46
Stouthuysen Patrick - Het VLD-alternatief. Gewikt en gewogen, Hans Bonte (ed.), blz.47-48

Maart

Stouthuysen Patrick - De logica van de beeldcultuur en de logica van de politiek (redactioneel), blz.1-3
Raes Koen - Onveiligheid in een normenloze wereld. Bedenkingen bij de Nederlandse Integrale Veiligheidsrapportage, blz.4-13
Hofman Hans - Wie wordt het volgende slachtoffer? Onveiligheid tussen fantasie en realiteit, blz.14-22
Stroobant Maxim - De waarde van het sociaal overlegmodel, blz.23-26
Mortier Freddy - De eindtermen: onderwijskunde of sociale rechtvaardigheid?, blz.27-32
Van Rooy Wim - Het einde van de termen en de laatste leraar?, blz.33-35
Cuyvers Ludo - Internationale spelregels in een geglobaliseerde economie, blz.36-43
De Preter René - Economische planning: er zijn nog zekerheden, blz.44-46

UITGELEZEN

Tuyttens Bernard - Les socialistes à l'épreuve du pouvoir, Costas Botipoulos, blz.47-48

April

Van Lancker Anne - Zand in het Europese raderwerk (redactioneel), blz.1-3
Kerremans Bart - De democratische paradox van het Europese integratieproces, blz.4-8
Ladrech Robert - Meer dan een Europese zeepbel. Sterkte en zwakte van de Europese Sociaaldemocratische Partij, blz.9-13
Van Hemeldonck Marijke - Vrouwen aan boord. Europa als hefboom voor vrouwenemancipatie, blz.14-16
Van Evercooren Dirk - Weg met Europa!, blz.17-20
Pinxten Rik - De christelijke wortels van Europa. De rol van culturele factoren in de Europese eenmaking, blz.21-23
Blommaert Jan - De retoriek van de burger. Nota's bij de Burgermanifesten, blz.25-33
De Haes Leo - Bompa in zijn beste kostuum, blz.34-36
Van Damme Dirk - Schakel tussen leefwereld en staat. Perspectieven voor het sociaal-cultureel werk, blz.37-43
Pataer Paul - En de winnaar is… Wynen!, blz.44-45

UITGELEZEN

Elchardus Mark - Ondanks beperkt zicht. Studies over waarden, ontzuiling en politieke veranderingen in Vlaanderen, J.Billiet, blz.46-48

Mei

Vermeersch Jan - Forza Media (redactioneel), blz.1-3
Selleslach Geert - Het kabeldecreet en de ik-televisie, blz.4-11
Verstraeten Hans - Democratie, media en de rol van de intellectuelen, blz.12-20
Balthazar Tom - Een beetje klasse tegenover de justitie, blz.21-25
Mulier Rita - Veel meer vrouwen graag. Voor een feminisering van de politiek, blz.26-33
Vanneste Luc - Sociale clausules: protectie van wie?, blz.34-36
Notredame Luc - Van mensen, stenen en geld. Bedenkingen bij een beleidsbrief, blz.37-47
Erdman Fred - Vergeven en vergeten. Kanttekeningen bij het amnestiedebat, blz.48-54

UITGELEZEN

Tuyttens Bernard - De la nation à l'Europe. Paradoxeset dilemmes de la social-démocratie, Mario Télo (dir.), blz.55-56

Juni

Bonte Hans - De generaals willen kaarten (redactioneel), blz.1-4
Lavrysen Luc en Mazijn Bernard - Hoe groen is het middenveld? Over de functie van de belangengroepen in het milieubeleid, blz.5-14
De Ridder Ri - De zaak van de huisartsgeneeskunde. Over belangengroepen en beleidsbepaling in de gezondheidssector, blz.15-19
Vanneste Luc - De concurrentielogica voorbij, blz.20-29
Deschouwer Kris - De Brusselse Gemeenschap, blz.30-32
De Smedt Jan - Een mondiale strategie. Over de noodzakelijke samenwerking tussen sociale bewegingen, blz.33-35
Vandewalle Gaston - Wild kapitalisme in Thailand, blz.36-41
Vrijens Nini - Kom op voor fundamenteel onderzoek, blz.42-43

UITGELEZEN

Buelens Jo - Een stem verder. Het referendum in de lokale politiek, Philip Van Praag, blz.44-46
Raes Koen - De slaap van de rede. Over rationaliteit in wetenschap en samenleving, Rob Devos, blz.47-48

September

Raes Koen - De waarde van waarden (redactioneel), blz.1-4
Elchardus Mark - Verschillende werelden. Over de ontdubbeling van links en rechts, blz.5-17
Cohen G.A. - Gelijkheid als feit en als norm, blz.19-26
Blommaert Jan en Verschueren Jef - Politiek met of zonder stemrecht, blz.27-30
Van Wallendael Tuur - Veiligheid en geborgenheid in Antwerpen. Ervaringen van een ombudsman, blz.31-38
Moreels Reginald - Over humanitaire en militaire interventies, blz.39-43

UITGELEZEN

Caremans Patrice - De school staat niet alleen. Verslag van de commissie Samenleving-Onderwijs aan de Koning Boudewijnstichting, Mark Elchardus (red.), blz.44-46
Torrekens Eric - Mensenrechten tussen retoriek en realiteit, Stephan Parmentier (ed.), blz.47-48

Oktober

Van Lancker Anne - Tijd herverdelen om beter te leven (redactioneel), blz.1-3
Clauwaert Annick - De boer achter het nieuws. Een blik achter de schermen van een bedrijf in nood, blz.4-11
Steyaert Stef - Zeg nooit zomaar patat tegen een aardappel. De landbouw na de biotechnologische revolutie, blz.12-17
van der Bijl Gert - Kamelen in Brussel. Landbouw in Europa en de rest van de wereld, blz.18-23
Kuijken Eckhart - Is er nog natuur in Vlaanderen? De Groene Hoofdstructuur: grondslag voor een nieuw natuurbeleid., blz.24-30
Stouthuysen Patrick - Het stilzwijgen van de meningvormers, blz.31-33
Torrekens Eric - Namen noemen. De problemen van het gerecht, blz.34-39
Carpentier Nico - De paradox van de kleinschaligheid. Naar een nieuw beleid voor de niet-openbare radio's, blz.40-46

UITGELEZEN

Gysels Jos - Sterk gemengd. Een socio-economische analyse van agrarische bedrijvigheid in het Hageland en Pajottenland, België, Greet Kerkhove / Mest en macht. Een politiek-sociologische studie naar belangbehartiging en beleidsvorming inzake mestproblematiek in Nederland vanaf 1970, Jaap Frouws, blz.47-48

November

Stouthuysen Patrick - Het spel en de regels (redactioneel), blz.1-3
Huyghe Willi - Beroepsonderwijs: retour à l'école, blz.4-10
Bouverne-De Bie Maria - De jeugd als 'probleem', blz.11-17
Raes Koen - Het gezin staat niet alleen. Buitenschoolse opvang en sociale solidariteit, blz.18-26
Leroy Fons - Een nieuw betaalmiddel voor werk?, blz.27-29
Van Damme Dirk - De terugtocht en heropstanding van de verzorgingsstaat, blz.30-38
Tuyttens Bernard - Krabbelt de Franse PS opnieuw overeind?, blz.39-41
Kerremans Bart - Koele minnaars, blz.42-46

UITGELEZEN

Raes Koen - Op zoek naar de arbeidersklasse. Een verkenning van de verschillen in opvattingen en leefstijl tussen arbeiders en bedienden in Vlaanderen, Nederland en Europa, H.De Witte (red.), blz.47-48

December

Elchardus Mark - De zee lezen. Over de golfslag van de politieke vernieuwing (redactioneel), blz.1-3
Zeeuwts Paul - De kavels en de bossen van Vlaanderen, blz.4-10
De Batselier Norbert - Over de nieuwe breuklijnen, blz.11-15
Van Peel Marc - Materialisme versus immaterialisme. Een nieuwe breuklijn in de politiek?, blz.16-20
Geysels Jos - De limieten van de frontvorming, blz.21-24
Smith Chris - De nieuwe politiek van Labour, blz.25-28
De Decker Pascal - Een bubbelbad of nieuwe ramen? Voorstellen voor een radicaal nieuw woonbeleid., blz.29-36
De Ley Herman - Verdraagzaamheid op vrijzinnige wijze, blz.37-41
De Beuckelaer A., Cuyvers L., Meeusen W. - Afgeschreven maar nog niet uitgeput. Oudere werknemers stappen te vroeg uit het arbeidsproces, blz.42-46

UITGELEZEN

Vanneste Luc - Autarkeia. Rivaliteit en zelfgenoegzaamheid in de Griekse cultuur, Willy Coolsaet, blz.47-48

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.