Abonneer Log in

'1999 - Inhoudstafel'

Inhoud 1999 - Jaargang 6

De eerste jaargangen van Samenleving en politiek (opvolger van Socialistische Standpunten)_ _ werden uitgegeven door de studiedienst van de Socialistische Partij. Sinds 2000 is Stichting Gerrit Kreveld de uitgever van het tijdschrift.

Januari - nummer 0 = 5 jaar Sampol

Selleslach Geert - Restyling Sampol, of sober en niet saai, blz.1 (redactioneel)
Abicht Ludo, Theo Rombouts, Johan Vande Lanotte, Johan Leman, Pieter De Gryse en Ronny Tielen - Op de vlucht. Over migratie en asielbeleid. Inleiding artikels Sampol nr.1, januari 1999, blz.2-5

Januari

Raes Koen - Het culturele liberalisme, blz.1-2 (redactioneel)
Abicht Ludo - Voor de onmiddellijke en totale afschaffing van alle onrecht, blz.3-9
De Gryse Pieter - Oorlogsvluchtelingen verdienen beter, blz.10-17
Rombouts Theo - Een pro-actief migratie- en asielbeleid, blz.18-22
Vande Lanotte Johan - Streng aan de poort, rechtvaardig in het land, solidair in de wereld, blz.23-33
Leman Johan - Billijkheid, maar geen 'buonismo', blz.34-36
Tielen Ronny - Onze solidariteit onder druk van migratie en asiel, blz.37-42
Pauwels Caroline - The market is the message, blz.44-45

Februari

Buelens Jo - Een Belgisch Witteke, blz.1-2 (redactioneel)
Borghs Paul - Huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht. Vraagtekens bij de traditie, blz.3-10
Deltour Pol - Het ongemak van een tegenmacht, blz.11-16
Voorhoof Dirk - Regionale televisie in Vlaanderen. Nieuwe dynamiek of voorthollende commercialisering?, blz.17-21
Benijts Tim - Investeren in milieu, tewerkstelling of ontwikkelingssamenwerking, blz.22-29
Elchardus Mark - Democratie zonder politiek?, blz.30-43
Biltereyst Daniël - Slecht nieuws van over de grens. Over politiek, media en nation-building, blz.44-46

UITGELEZEN

De Meirleir Dirk - Wapens zijn geen bananen.Wapenhandel, mensenrechten, het recht op vrede, L.De Brabander, blz.47-48

Maart

Vermeersch Jan - De derde weg, blz.1-2 (redactioneel)
Vandenbroucke Frank - De Europese sociaaldemocratie en Labours Derde Weg. Convergentie, meningsverschillen en gemeenschappelijke vragen, blz.3-18
Elchardus Mark - De derde weg volgens Anthony Giddens, blz.19-27
Deschouwer Kris - Habemus papam. Juryverslag van de Emile Zola-wedstrijd 1999, blz.28-29 (Emile Zola-prijs)
Van Kerckhove Yves - De laatste oproep. De nakende ondergang van het Vlaamse cultuurwezen, blz.30-35 (Emile Zola-prijs)
Elchardus Mark en Smits Wendy - Een paar bouwstenen voor een democratisch project, blz.36-46
Pauwels Caroline - Baas op eigen buis?, blz.47-48

April

Blommaert Jan - Allochtonen, geweld en veiligheid, blz.1-2 (redactioneel)
Bursens Peter - De Belgische publieke opinie en de Europese Unie. Volgt de bevolking haar eurofiele opinieleiders?, blz.3-11
Vandewalle Gaston - Een tweede adem voor de sociaaldemocratie?, blz.12-21
Calmeyn Stefaan - De één zijn nood is de ander zijn brood. Over de staatsschuld en andere oneindige verhaaltjes, blz. 22-29 (Emile Zola-prijs)
Dufour Christian - Zes maanden overleg over de 35-urenweek in Frankrijk, blz.30-35
Zemni Sami - Het Algerijnse drama. Over mythes en realpolitiek, blz.36-45
Biltereyst Daniël - Oorlog in Europa. Kosovo en het desinformatiegevecht, blz.46-48

Mei

Van Evercooren Dirk - Barbaarse economen, blz.1-2 (redactioneel)
Frank Max - Profiel van de Belgische belastingbetaler, blz.3-9
Suykens Lucien - Een gevecht op punten. Over de eeuwigdurende strijd tegen de fiscale fraude, blz.10-14
Dries Koen - De Nieuwe Fiscale Cultuur, blz.15-23
Van Aelst Peter en Walgrave Stefaan - De macht van het getal. Over de symbolische strijd rond betogersaantallen, blz.24-31
Pelleriaux Koen en Elchardus Mark - Verdraagzaamheid in Vlaanderen. Een onderzoek over de evolutie van het etnocentrisme, blz.32-39
Elchardus Mark - Een merkwaardige passie. De Belgische Progressieve socialisten en nationalisme, blz.40-42
Segers Katia - Een orkest zonder strijkers. Er zit te weinig muziek in het muziekdecreet, blz.43-45

UITGELEZEN

Rutten Milan - De mens: een remedie voor de mens, Reginald Moreels, blz.46-47
Humblet Patrick - La saga de Clabecq. Du nauffrage au sauvetage, A. Zenner / Debout! L'esprit de Clabecq, R.D'Orazio, blz.47-48

Juni

Raes Koen - Universele plichten van de mens. Een gevaarlijk ballonnetje, blz.1-2 (redactioneel)
Van den Broeck Bob - De democratische staat en de antidemocratische partijen, blz.3-13
Deltour Pol - Racisme bestrijden zonder kleerscheuren voor de pers, blz.14-18
Kavadias Dimokritos, Siongers Jessy en Stevens Frank - Jongeren en politiek, blz.19-33
Leroy Fons en Van Rooy Wim - Het heilig doopsel. De wielersport als spiegel van onze maatschappij, blz.34-37
Pauwels Caroline - Waar zit onze cultuurpolitiek?, blz.38-39
Ryckaert Luk - Lezersbrief: Neen, wij zijn geen Belgische nationalisten. Een antwoord van BPS aan Mark Elchardus, blz.40

September

Raes Koen - Alleen wat meer S kan de P redden, blz.1-2 (redactioneel)
Deschouwer Kris - De ongewenste kinderen van de moeder aller verkiezingen, blz.3-7
Stouthuysen Patrick - Kroniek van een aangekondigd huwelijksbedrog. Over het Vlaamse en federale regeerakkoord, blz.8-13
Michiels Mark - Van weerloosheid naar weerbaarheid. Lessen uit de Brusselse strijd tegen extreemrechts, blz.14-17
Vandewalle Gaston - Europa in de ban van rechts. Balans van de Europese verkiezingen, blz.18-20
Huyghe Willi - Het jonge geweld. Over jongerencultuur en jeugdbeleid, blz.21-35
Borgo Esmeralda - Naar duurzamere productie- en consumptiepatronen? Over ecologische en sociale labels, blz.36-42
Vanneste Luc - Racisme is tegen ons. Verslag van het ABVV-seminarie over extreemrechts, blz.43-46

UITGELEZEN

Jacobs Dirk - Poortwachters over immigranten. Het debat over immigratie in het naoorlogse Groot-Brittannië en Nederland, J.Shuster, blz.47-48

Oktober

Stouthuysen Patrick - Bestuurlijke vernieuwing waar burgers beter van worden, blz.1-2 (redactioneel)
Szreter Simon - Een nieuwe politieke economie voor New Labour. Het belang van sociaal kapitaal, blz.3-17
Goyvaerts Peter - Pleidooi voor een slagvaardige publieke omroep, blz.18-25
Vanderweyden Katrijn - De pluriactieve maatschappij. Over een samenleving die niet alleen oog heeft voor arbeid, blz.26-32
Humbeeck Kris - Boon en de komst van de trein. Uit "het 'averechts' boemeltje van Boon", blz.33-37
Vermeersch Jan - De vrije val van de SPD, blz.38-40
Bonte Hans - Financiële participatie: een offensief dossier, blz.41-43
Biltereyst Daniël - Big Brother als metafoor, blz.44-46

UITGELEZEN

De Wilde Bart - Zolang er scheepsbouwers zingen…. , Jan Vromman, blz.47-48

November

Blommaert Jan - De tanden van Lumumba, blz.1-3 (redactioneel)
Jegers Marc - Ieder zijn verantwoordelijkheid. Over verantwoord ondernemerschap en politiek, blz.4-6
Voorhamme Robert en De Cock Olivier - Verantwoord ondernemerschap. Voorstellen van de SP aan de nieuwe ondernemer, blz.7-16
De Wilde Bart - Kinderen en arbeid: onverzoenbaar of toch niet?, blz.17-21
Vanneste Luc - Een vakbondsproject voor de eenentwintigste eeuw, blz.22-32
Van Langenhove Luk - De overheid als wegbereider voor de informatiesamenleving, blz.33-38
Mortelmans Dimitri en Damen Sofie - Sinte en Sante: de goden van het materialisme, blz.39-45
Segers Katia - Het recht van de oplage. De scherpe kant van royalty watching, blz.46-48

December

Raes Koen - Grote rijkdom is onrecht, blz.1-2 (redactioneel)
Jansen Tom - Het Nederlandse belastingplan. Robuustheid boven rechtvaardigheid, blz.3-13
Rutten Milan - Een voetnoot in de Belgische geschiedenis. De hervorming van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, blz.14-19
Benijts Tim - Arbeidsvriendelijk beleggen. Kansen en beperkingen van ethische beleggingsfondsen, blz.20-28
Elchardus Mark - De wijsheid van het electoraat en de orakelende sjamanen. Bedenkingen naar aanleiding van De opmars van de Calimero's, blz.29-36
Spinnewyn Frans - Over Calimero's en andere verantwoordelijkheden, blz.37-39
Pauwels Caroline - Business as usual. Over Seattle en de sluipende liberalisering van de mediasector, blz.40-42
Vandewalle Gaston - Een processie van Echternach. Het moeizame verloop van het CO2 overleg, blz.43-46

UITGELEZEN

Tielen Ronny - Nieuwkomers in de politiek. Het parlementair debat omtrent kiesrecht voor vreemdelingen in Nederland en België (1970-1997), D.Jacobs, blz.47-48

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.