Abonneer Log in

Geen terugkeer naar de jaren 1980

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 4 (april), pagina 11 tot 13

De begrotingssituatie is vandaag fundamenteel anders dan 4 decennia geleden.

Het begrotingstekort van alle Belgische overheden samen klokte vorig jaar af op iets meer dan 10% van het bbp. Sommige opiniemakers zien in dat cijfer het teken dat ons land terug wordt gekatapulteerd naar de jaren 1980. Toen groeide de publieke schuldgraad oncontroleerbaar aan, van 67% in 1979 tot een maximum van 134% in 1993. Het editoriaal van Bart Brinckman in De Standaard van 12 maart spande de kroon met een overvloed aan onheilspellende hyperbolen als 'hallucinant', 'uitzichtloze deficits', 'begrotingsanarchie' of 'laven aan het wassende water'.

Het spijt me voor opiniemakers die toen hun jeugd beleefden, maar we keren heus...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 4 (april), pagina 11 tot 13