Abonneer Log in

Kapiteinswissel

Samenleving & Politiek, Jaargang 14, 2007, nr. 10 (december), pagina 4

In een permanente evenwichtsoefening tussen betrokkenheid en afstandelijkheid vraagt de Stichting Gerrit Kreveld, als uitgever, veel van het tijdschrift Samenleving en politiek (Sampol), en dus van hen die het in een non-profit engagement moeten/willen waarmaken.

Het tijdschrift is in reflectie, debat, aansporing en politiek-ideologische innovatie een intellectuele vrijplaats van en voor onze fundamentele maatschappijvisie. Het is deze van een sociale democratie, die ons weliswaar het dichtst doet aanleunen bij de sociaaldemocratie als partij (thans sp.a) en beweging (die gemeenzaam Gemeenschappelijke Actie werd genoemd), maar niet exclusief en niet zonder kritische opstelling. Het is een intellectuele vrijplaats die een brede waaier van belangstellenden wil bereiken: studenten en academici, politici en middenveldspelers, pers en publiek. De politiek-maatschappelijke actualiteit en zijn toekomstperspectieven bepalen daarbij in de eerste en voornaamste plaats de thema’s die aangepakt worden, maar we nemen ook deel aan een algemener en fundamenteler ideologisch debat. Naast de eigen nationale context krijgt ook een internationale, grensoverschrijdende blik een grote(r wordende) prioriteit.

Sinds januari 2004 hebben wij kunnen steunen op de inzet van prof. dr. Carl Devos als hoofdredacteur. Veertig nummers van Sampol zijn tot stand gekomen onder zijn coaching en onophoudende zoektocht naar auteurs en onderwerpen. Op zijn verzoek heeft hij het hoofdredacteurschap neergelegd en in samenspraak met de ganse redactie neemt dr. Patrick Vander Weyden in januari de fakkel over. Terwijl wij Patrick succes, goede vaart en goede samenwerking toewensen, zijn wij Carl in grote oprechtheid veel dank verschuldigd. Hij heeft een voortreffelijk parcours afgelegd naast zijn professionele hoofdtaak in de Vakgroep Politieke Wetenschappen (Universiteit Gent). De bezielde docent en de heldere politieke commentator Carl Devos kwam in de voorbije jaren steeds meer op de voorgrond. Zijn vakgebied - de politieke beleidsanalyse - heeft hij voor zijn studenten op het forum van het publieke debat gebracht. Dit is wellicht wat in tegenstroom met de ratrace in gesloten en internationaal gewogen academische circuits, maar het is een keuze die voor een tijdschrift als Sampol een versterkend effect had en heeft. We mogen trouwens stellen dat het versterkende effect interactief en katalyserend werkt, want Sampol speelt op de zeer schaarse politieke tijdschriftenmarkt in Vlaanderen een onmisbare rol.
Het is een zeer lastige opdracht om deze onmisbare rol te blijven spelen. Carls deel om deze opdracht kwalitatief en opgemerkt hoog te houden, is van grote waarde geweest. Dank u wel dus, beste Carl. En ik hoop dat we elkaar blijvend nodig zullen hebben in de hoofdlijnen van onze missie die ik bij de aanzet van dit dankwoord uittekende.

Herman Balthazar
Voorzitter Stichting Gerrit Kreveld

hoofdredacteur - Samenleving en politiek

Samenleving & Politiek, Jaargang 14, 2007, nr. 10 (december), pagina 4

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.