Abonneer Log in

Alle tags

langdurig werkzoekenden

De vergeten groep van langdurig werkzoekenden
Wie kijkt naar de huidige populatie werkzoekenden kan niet anders dan concluderen dat Vlaanderen zijn nieuwe bevoegdheden nog niet optimaal heeft aangewend.
Ludo Struyven
maart 2019