Abonneer Log in

Alle tags

sociaal beleid

interview
'Lokale besturen ondervangen het falen van Vlaanderen'
De media mogen wel eens meer belichten wat lokale besturen allemaal zélf doen om de publieke dienstverlening op peil te houden.
Bieke Verlinden
maart 2024
9. Lokale besturen voeren sterk sociaal beleid
In steden als Kortrijk, Leuven en Gent voert men sterk en aanklampend sociaal beleid.
Wim Vermeersch
december 2023
column
4 principes van een sociaal rechtvaardige mobiliteitstransitie
(column, niet verschenen in het magazine)
We moeten vermijden om eerst een mobiliteitstransitie in gang zetten en vervolgens, pas in een tweede fase, de mogelijke sociale gevolgen proberen te compenseren.
Eva Van Eenoo
september 2023
Truss aan de Noordzee
Ook zonder Truss waart de geest van Thatcher nog altijd rond in het Vlaanderen van Jambon.
Jan Vranken
november 2022
Vakbonden kunnen onvoldoende wegen op het Europese beleid
Vakbonden kunnen een grote bijdrage leveren aan het Europese beleid, maar daarvoor moeten de overlegstructuren beter worden verankerd in het Europese bestuursmodel.
Anne Guisset en Karolien Lenaerts
oktober 2022
Springen de vakbonden op de kar van de groene industriële revolutie?
Klimaat blijft in de praktijk een 'moeilijk' vakbondsthema, maar steeds meer vakbonden zetten hun schouders onder een ambitieuze, rechtvaardige klimaattransitie.
Jeroen Fonteyn en Karel Pype
juni 2022
Een transitie op twee snelheden is ondoeltreffend en onrechtvaardig
Sociale ongelijkheid is fundamenteel verweven met het klimaatvraagstuk. Die erkenning prioriteert sociale doelstellingen en helpt de klimaattransitie vooruit.
Josefine Vanhille
juni 2022
Drietrapsraket voor een sociaal klimaatbeleid
De zoektocht naar een gedeeld belang bij een sociaal beleid en een klimaatbeleid, is dé uitdaging waar we vandaag voor staan.
Wim Van Lancker en Adeline Otto
mei 2022
10 maatregelen om de energiecrisis te verlichten
Om de huidige, meervoudige crisis aan te pakken, is een tienpuntenplan nodig dat zowel op sociaal als op ecologisch vlak positieve effecten heeft.
Sacha Dierckx
mei 2022
Zorgzame Buurten, sociale buurten?
Wouter Beke schuift Zorgzame Buurten als één van de speerpunten van zijn beleid naar voor. Wat zijn de kansen en risico's van dit concept?
Geert Schuermans
februari 2022
edito
Een welvaartsstaat voor mensen zonder tuin
Goede stadsplanning en sterk lokaal sociaal beleid kunnen armoede terugdringen, maar wondermiddelen zijn het niet.
Wim Vermeersch
februari 2022
300 lokale motoren van sociale vooruitgang
Lokale besturen geven bij het uittekenen van sociaal beleid het goede voorbeeld aan bovenlokale besturen.
Philippe De Coene
februari 2022
Brussel toont dat het kan
Mijn collega's in het Gentse stadsbestuur hebben helaas niet de luxe van een Brusselse regering die sterk inzet op het openbaar vervoer.
Pascal Smet
maart 2020
Mondiale vrije markt vraagt een mondiaal sociaal beleid
Gorik Ooms
oktober 2015
Hoe fiscale ruimte creëren?
Kalaivani Karunanethy, Matthew Cummins en Isabel Ortiz
oktober 2015
Hoe arbeidsrechten afdwingen?
Koen Vanbrabandt
oktober 2015
Het politieke momentum grijpen
Liesbet Vangeel, Karolien Debel en Annuschka Vandewalle
oktober 2015
Europees nabuurschap op een kruispunt
Conny Reuter
oktober 2015
edito
Een klein beetje boosheid?
Francine Mestrum
oktober 2015
België voorbeeldland?
Bogdan Vanden Berghe
oktober 2015
Arm maakt ziek, ziek maakt arm
Thomas Rousseau
oktober 2015
R.I.P. OCMW
Rudy Coddens
maart 2015
Sociale uitdagingen bij de uitvoering
Jean-Marie De Baene
januari 2014