Abonneer Log in

Alle tags

Van Quickenborne

tot slot
Politieke onverantwoordelijkheid
Is er iets of iemand gebaat bij dit ontslag, behalve misschien Van Quickenborne zelf? En wat is er dan precies zo politiek verantwoordelijk aan deze zaak?
Dirk Van Braeckel
november 2023