Abonneer Log in

Alle tags

wonen

Wonen, werken, winkelkar: welk Vlaanderen na 9 juni?
Er tekenen zich een aantal fundamenteel tegengestelde visies af op hoe we de grote uitdagingen gaan aanpakken. Welke samenleving willen we eigenlijk?
Caroline Copers
mei 2024
Wenen: blauwdruk voor een stabiele woningmarkt
In Wenen bouwden sociaaldemocraten honderd jaar geleden al 'paleizen van de arbeidersklasse'.
Michaela Kauer
januari 2024
column
Lessen trekken uit 10 jaar falend woonbeleid
(column, niet verschenen in het magazine)
Dat de woningmarkt in Vlaanderen helemaal is vastgelopen, is niet spontaan gebeurd. Het was geen natuurramp, maar een beleidsramp.
Maxim Veys
november 2023
opinie
Gentenaars, kom uit uw kot op 8 oktober
Een massale opkomst bij de volksraadpleging kan het stadsbestuur uitdagen tot een effectief niet-speculatief en meer sociaal grondbeleid.
Trui Maes en Raf Verbeke
september 2023
column
Hoe N-VA het sociaal woonbeleid saboteert
(column, niet verschenen in het magazine)
Minister Diependaele gedraagt zich als een strenge sheriff die zijn eigen draagvlak onderuit schopt.
Maxim Veys
juni 2023
column
De zorgwekkende emancipatie van de minister van Wonen
(column, niet verschenen in het magazine)
Als het grondrecht op wonen ondergeschikt wordt gemaakt aan de zoektocht naar werk, dan is dat zoveel zeggen als: wie niet genoeg solliciteert, moet maar dakloos worden.
Caroline Copers
april 2023
De 1% van het Belgisch residentieel vermogen
Wie zijn ze, de gulzige pandjesverzamelaars en de op steeds grotere rendementen beluste vastgoedgroepen in de steden?
Steven Vanden Bussche
januari 2023
interview
'Inzake wonen blijft de Vlaamse overheid in gebreke'
Wonen is een grondrecht. De Vlaamse overheid neemt onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief waar te maken.
Stefan Goemaere
februari 2022
Gedurfd woonbeleid, goede implementatie?
Het wordt op meerdere punten nog uitkijken naar de Beleidsnota van de nieuwe minister van Wonen, Matthias Diependaele.
Sien Winters
november 2019
Van wooncrisis naar woonzekerheid
We pleiten voor het terugbrengen van de huurwaarborg naar 1 maand en het inzetten van een centraal huurwaarborgfonds.
Elisabeth Geenen
september 2018
Op welke plekken kan je best oud worden?
De totale Vlaamse huisverpleging rijdt dagelijks een kleine 15 keer rond de evenaar.
Pascal De Decker, Emma Volckaert, Elise Schillebeeckx, Brecht Vandekerckhove en Celine Wellens
september 2018
De impact van lokaal woonbeleid
We horen regelmatig dat steden niet veel kunnen doen aan hun armoedecijfers, maar met het lokaal woonbeleid hebben ze wel een erg belangrijke hefboom in handen.
Henk Van Hootegem en Thibault Morel
september 2018