Abonneer Log in

Juni 1994

Samenleving & Politiek, Jaargang 1, 1994, nr. 6 (juni), pagina

Bonte Hans - De generaals willen kaarten (redactioneel), blz.1-4
Lavrysen Luc en Mazijn Bernard - Hoe groen is het middenveld? Over de functie van de belangengroepen in het milieubeleid, blz.5-14
De Ridder Ri - De zaak van de huisartsgeneeskunde. Over belangengroepen en beleidsbepaling in de gezondheidssector, blz.15-19
Vanneste Luc - De concurrentielogica voorbij, blz.20-29
Deschouwer Kris - De Brusselse Gemeenschap, blz.30-32
De Smedt Jan - Een mondiale strategie. Over de noodzakelijke samenwerking tussen sociale bewegingen, blz.33-35
Vandewalle Gaston - Wild kapitalisme in Thailand, blz.36-41
Vrijens Nini - Kom op voor fundamenteel onderzoek, blz.42-43

UITGELEZEN
Buelens Jo - Een stem verder. Het referendum in de lokale politiek, Philip Van Praag, blz.44-46
Raes Koen - De slaap van de rede. Over rationaliteit in wetenschap en samenleving, Rob Devos, blz.47-48

Samenleving & Politiek, Jaargang 1, 1994, nr. 6 (juni), pagina