Log in

Herstel Artikel 23 in ere

‘Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.’ Zo staat het sinds 1994 in onze grondwet onder Artikel 23. Omdat de sociale grondrechten onder dat artikel verre van gerealiseerd zijn, voert burgerbeweging Hart boven Hard campagne voor een rechtvaardig sociaal, klimaat- en migratiebeleid. We moeten vandaag alle strijden verbinden. Die integrale transitie is voor ons de inzet van de verkiezingen van 26 mei.

Een maatschappij die ieders recht op een menswaardig leven garandeert – en dus een gezond leefmilieu, kwaliteitsvolle jobs, voldoende koopkracht, een menselijk migratiebeleid, gelijke rechten, betaalbare zorg, rechtvaardige belastingen: dat is de horizon van de campagne van Hart boven Hard richting de verkiezingen. Zo’n samenleving kan er enkel komen als de grondrechten in Artikel 23[1] verwezenlijkt zijn voor iedereen. Zoals Bernard Hubeau van de Universiteit Antwerpen stelt: ‘De materiële behoeften, verankerd in de sociale grondrechten, moeten aan een minimumniveau voldaan zijn voordat mensen kunnen genieten van hun individuele vrijheid en autonomie’.[2]

De juridische afdwingbaarheid van de sociale grondrechten blijft tot...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 3 (maart), pagina 60 tot 66