Abonneer Log in

Hoezo, Vlaams Belang is een linkse partij?

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 6 (juni), pagina 36 tot 37

Als we het stemgedrag bekijken, geeft dat het beeld van een antisociale partij.

'Veel gelijkenissen met sp.a' titelde Het Nieuwsblad toen de krant op 11 mei de standpunten van de politieke partijen over koopkracht besprak en aan de voorstellen van Vlaams Belang toe was. 'Net zoals sp.a is Vlaams Belang ook voor een verlaging van het btw-tarief op elektriciteit van 21 naar 6% en een pensioen van 1.500 euro voor wie een volledige loopbaan heeft', luidde het onder andere. De verlaging van het btw-tarief op elektriciteit werd ingevoerd door de regering-Di Rupo en tenietgedaan door de regering-Michel. Hier loopt Vlaams Belang niet gelijk met sp.a, maar loopt het de partij achterna. Over het pensioen van 1.500 euro verschillen de voorstellen als men ze tot in de kleine lettertjes bekijkt. In het verkiezingsprogramma van Vlaams Belang lazen we: een pensioen van minstens 1.500 euro 'voor wie 40 jaar voltijdse arbeid heeft gepresteerd', een pensioen 'op basis van het aantal effectief gewerkte uren' (p. 63). Sp.a gaat uit van een loopbaan van 42 jaar, maar wil de huidige met arbeid 'gelijkgestelde perioden' zoals ziekte en werkloosheid behouden en uitbreiden met de tijd dat iemand mantelzorg verleent. In het programma van Vlaams Belang lazen we niets over de 'gelijkgestelde perioden' en lag de nadruk op 'het aantal effectief gewerkte uren'.

Het misverstand over Vlaams Belang als een linkse partij vloeit voort uit een oppervlakkige lezing van haar programma, maar ook uit de vergelijking met het programma van N-VA. Wie bij de verschillende stemtests bovenaan zijn of haar top 3 in willekeurige volgorde sp.a, PVDA en Groen zag staan, zag vaak aan het einde van het rijtje van voorkeurspartijen als voorlaatste Vlaams Belang staan, en als allerlaatste N-VA. We hebben het gecheckt bij meerdere linkse vrienden, en de volgorde aan het einde was telkens dezelfde. Zelf noemt de partij zich niet links. Als De Tijd op 1 juni opmerkt: 'Uw partij is op ethisch vlak misschien rechts, maar sociaaleconomisch bent u naar links opgeschoven', antwoordt Tom Van Grieken: 'Ja, we willen de mensen een hoger pensioen geven. Is dat links? Nee, dat is sociaal. (…) Maar tegelijk pleiten we voor het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, met een uitzondering voor 50-plussers.' Tom Van Grieken weet hoe een publiek van vooral zakenlui te behagen. Overigens formuleerde Vlaams Belang zijn standpunt over werkloosheidsuitkeringen in zijn verkiezingsprogramma heel listig: 'Werkloosheidsuitkeringen eenvoudig in de tijd beperken om te besparen in de sociale zekerheid is echter ronduit asociaal. (…) Enkel voor 50-plussers behouden we de onbeperkte werkloosheid in de tijd.' (p. 38). Alleen wie een opleiding volgt, ontsnapt ook aan het beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd.

Wouter Vermeersch, die samen met Tom Vandendriessche het economisch programma van Vlaams Belang presenteerde op een congres in Asse, ontkende onlangs in De Zondag (16/06) dat zijn partij links is: 'Vlaams Belang is op economisch vlak een centrumpartij, eerder rechts zelfs. En ik kan het weten, want ik heb dat deel van het programma mee geschreven.' Ook als we het stemgedrag van Vlaams Belang bekijken, geeft dat het beeld van een antisociale partij. Zo stemde Vlaams Belang op 3 maart 2017 mee de verstrenging van de loonwet om de lonen niet meer te laten stijgen dan in de buurlanden. Volgens de PVDA-studiedienst kostte dit een gemiddeld Vlaams gezin de voorbije twee jaar 735 euro. Vlaams Belang stemde op 22 oktober 2015 ook in met de flexi-jobs. Een derde van die jobs zijn volgens VRT NWS gebruikt om vaste jobs te vervangen. Meer flexibiliteit en lagere lonen, dat krijg je dus met Vlaams Belang. In het Europees Parlement is het van hetzelfde. Vlaams Belang stemde onder andere op 2 augustus 2016 tegen een resolutie voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven en op 3 oktober 2017 tegen het verbeteren van de kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Meer voorbeelden van stemmingen in het federaal en Europees parlement vindt u overigens in mijn stuk op Apache: Nieuw Vlaams Belang minder proper dan het lijkt (31/05). Ere wie ere toekomt: voormelde en andere stemmingen in de Kamer werden gesignaleerd door PVDA-voorzitter Peter Mertens; voor de stemmingen in het Europees Parlement door Corporate Europe Observatory en VoteWatch Europe. Helaas namen de belangrijkste media en politieke partijen deze kritieken in de campagne niet over. Voor N-VA en Open VLD is dat vanzelfsprekend. Zo stemden N-VA en Open VLD op 8 juli 2015 samen met Vlaams Belang in het Europees Parlement tegen het gewaarborgd minimumloon gelijk aan minstens 60% van de nationale inkomensmediaan.

Tot slot nog dit. In het verkiezingsprogramma van Vlaams Belang viel te lezen dat het 'niet wil besparen op de sociale zekerheid van de Vlamingen, maar wel op de immigratie, Wallonië en het Belgisch politiek systeem.' (p. 63) Op het Belgische, maar evengoed op het Vlaamse politiek systeem kan inderdaad worden bespaard. Maar maatregelen als de 'volledige splitsing van de Belgische sociale zekerheid' en de 'sociale bijdragen van vreemdelingen in een aparte kas storten waarna vreemdelingen enkel uit deze aparte sociale kas kunnen putten' (pp. 61-62), getuigen niet van een solidaire ingesteldheid. Die aparte sociale zekerheid voor vreemdelingen is trouwens niets anders dan punt 57 uit het 70-puntenplan van Filip Dewinter uit 1992. Zei iemand dat er 'een nieuw Vlaams Belang' is?

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 6 (juni), pagina 36 tot 37

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.