Abonneer Log in

'De loonkosten zijn te hoog'

DE MYTHE DOORPRIKT

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 10 (december), pagina 58 tot 62

Er bestaan talloze mythes over arbeid. Ze is te duur, waardoor we economisch minder weerbaar zijn dan onze buurlanden. Zeker voor jongeren en voor ouderen, zodat die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Sociale uitkeringen zijn te genereus, zodat werkzoekenden niet geprikkeld worden om de beschikbare jobs te aanvaarden. De arbeidsorganisatie is niet flexibel genoeg, zodat we opnieuw kansen voorbij laten gaan ten opzichte van de buurlanden. De sociale bescherming is te rigide, waardoor werkgevers minder geneigd zouden zijn om aan te werven. Enzovoort, enzoverder.

Dergelijke opvattingen over arbeid zijn niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat ze vrij...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 10 (december), pagina 58 tot 62