Abonneer Log in

Re-integratie: naar een gezondere arbeidsmarkt

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 5 (mei), pagina 49 tot 54

Vlaanderen heeft te maken met een almaar groeiend ziekteverzuim. Helaas gaat de preventieve aanpak in het nieuwe Vlaams actieplan re-integratie niet verder dan sensibilisering en het ontsluiten van het reeds bestaande aanbod rond werkbaar werk.

REGERING-JAMBON

Jobbonus: een cadeau dat rammelt
Philippe Diepvents
Re-integratie: naar een gezondere arbeidsmarkt
Nele Vanheeswijck en Liselotte Hedebouw
Privatiseringsdecreet: zorg als vastgoedinvestering
Dries Goedertier

DE VLAAMSE CASE IN CIJFERS

Belgiƫ heeft al enkele jaren te maken met een sterke stijging van het aantal langdurig zieken. Midden 2020 ging het om 459.561 personen. Sinds 2019 overstijgt deze groep zelfs het aantal voltijds werkzoekenden in ons land. Vlaanderen doet het verhoudingsgewijs iets beter dan Belgiƫ en de andere regio's, maar heeft eveneens te maken met een almaar groeiend ziekteverzuim.

In 2019 bevonden 215.479 loontrekkenden en 15.825 zelfstandigen in Vlaanderen zich langer dan een jaar in ziekte of 'invaliditeit'.((1)) Dit is een stijging van respectievelijk 26,8% en 21,8% ten opzichte van 2014. Daarnaast bevonden in 2019...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 5 (mei), pagina 49 tot 54