Abonneer Log in

Een fiscale hervorming vereist fiscale axioma's

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 6 (juni), pagina 54 tot 59

Vandaag zijn het draagkrachtbeginsel en het neutraliteitsbeginsel in ons belastingstelsel sterk verwaterd. Minister Van Peteghem doet er goed aan eerst deze basisprincipes te betonneren in fiscale axioma's, alvorens te starten met zijn bredere fiscale hervorming.


© ID/Franky Verdickt

Dat de coronacrisis wereldwijd voor heel wat socio-economisch ellende heeft gezorgd, is uiteraard een open deur intrappen. Maar net zoals dat ook met andere grote crisissen het geval was, zal ook de coronacrisis op verschillende vlakken een gamechanger worden en de katalysator zijn voor heel wat hervormingen. Het is nu eenmaal eigen aan crisissen dat zij de politieke en andere systeemfouten zichtbaarder maken, soms zelfs tot in het karikaturale toe. Met de coronacrisis is dat niets anders. Denk maar aan de schrijnende discussies over de bevoegdheidsverdeling rond welzijn en gezondheidszorg in ons land en aan de vernietiging van de strategische...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 6 (juni), pagina 54 tot 59