Abonneer Log in

Alle tags

hervorming

5 krachtlijnen voor een eerlijke belastinghervorming
De belastinghervorming van minister Van Peteghem is mislukt. Hopelijk kunnen we na 2024 wel stappen zetten naar een grote en eerlijke belasting'verlichting'.
Mark Michiels
september 2023
opinie
Zes randbemerkingen bij een fiscale hervorming
Wat we best in het achterhoofd houden bij de plannen van Vincent Van Peteghem.
Matthias Somers
mei 2023
Hoe we de personenbelastingen weer progressiever kunnen maken
De toptarieven moeten vandaag opnieuw omhoog, zodat de lage en gemiddelde inkomens netto meer overhouden. Een alternatief voorstel aan minister Van Peteghem.
Bakou Mertens en Arthur Jacobs
april 2023
Pleidooi voor overwinstbelastingen
We moeten de idee van een crisisbijdrage op buitengewone winsten nieuw leven inblazen, door een nieuw progressief tarief binnen de vennootschapsbelasting.
Wouter Lips
juni 2022
Een fiscale hervorming vereist fiscale axioma's
Het draagkrachtbeginsel en het neutraliteitsbeginsel in ons belastingstelsel zijn vandaag sterk verwaterd.
Michel Maus
juni 2021