Abonneer Log in

Klopt het hoera-verhaal over burgerinitiatieven wel?

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 7 (september), pagina 60 tot 65

Hoewel burgerinitiatieven actief rond asiel en migratie sterk werk verrichten en vertrekken vanuit concrete noden die mensen op de vlucht ervaren, mogen we niet blind zijn voor de valkuilen.


©ID/Bart Dewaele

In de zomer van 2015 vertrekken er vanuit heel Vlaanderen volgeladen auto's naar de zogenaamde jungle van Calais. Burgers verzamelen tenten, slaapzakken, luiers, eten, … voor de meer dan 3.000 vluchtelingen in de kampen. In september van datzelfde jaar zetten burgers in het Maximiliaanpark diverse initiatieven op voor mensen op de vlucht die zich ophouden in de buurt van de Dienst Vreemdelingenzaken. Weken aan een stuk zijn ze er actief. CollectActif bijvoorbeeld, een groep mensen zonder papieren, baten er een mobiele keuken uit. In die context is ook het Burgerplatform ontstaan, als reactie op een overheid die faalt in de...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 7 (september), pagina 60 tot 65

ASIEL EN MIGRATIE

Het is tijd voor een eengemaakte beschermingsprocedure
Joost Depotter
Klopt het hoera-verhaal over burgerinitiatieven wel?
Elke Plovie
Voorbij het frame 'indringer' versus 'slachtoffer'
Baldwin Van Gorp